Sökning: "60-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet 60-tal.

 1. 1. Ordning och reda på Arvika högre allmänna läroverk. : En strid mellan tradition och utveckling inom ett läroverk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Magnus Mellgren; [2019]
  Nyckelord :Arvika högre allmänna läroverk; läroverk; utbildningshistoria; historia; skolhistoria; läroverk; svenskt 1900-tal; 50-60 tal; Arvika; Värmland; utbildning; gymnasium; folkskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet – en tillgänglighetsinventering i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Emma Rydell; Jennifer Andersson; [2018]
  Nyckelord :Accessibility inventory; TIBB; existing housing stock; cost analysis and accessibility adjustment; Tillgänglighetsinventering; TIBB; befintligt bostadsbestånd; kostnadsanalys samt tillgänglighetsanpassning;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis investigates the accessibility in the existing housing stock in Jönköping. The inventory was carried out with the help of the handbook Accessibility in Existing Housing abbreviated as TIBB. LÄS MER

 3. 3. Köldbryggors påverkan på flerbostadshus från sent 60-tal

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Alva Engström; Johanna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Byggteknik; byggnadsfysik; köldbryggor; Ψ-värden; psi-värden; schablonvärde; energieffektivisering; värmeförlust; COMSOL Multiphysics; 60-tal.;

  Sammanfattning : För att möta framtidens energikrav behöver en stor del av Sveriges bostadsbestånd upprustas och med det energieffektiviseras. Inför en energieffektivisering utreds byggnadens specifika energianvändning och det är relevant att lokalisera klimatskalets svagheter. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av ett flerbostadshus inom miljonprogrammet : Energibesparande åtgärder för en halvering av energibehovet av Jakthornsgatan 88/98 i Karlstad

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tommy Magnusson; Anders Löfberg; [2015]
  Nyckelord :miljonprogrammet; energieffektivisering; karlstad;

  Sammanfattning : För att bidra till ett hållbart samhälle behöver människan göra åtgärder för att kunna tillfredsställa dagens och framtida generationers behov. En stor del av dagens energiomvandling bidrar till flera miljöeffekter som den globala uppvärmningen. LÄS MER

 5. 5. Den förvärvsarbetande modern : En studie av förändring över tre generationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maya Brännström; [2013]
  Nyckelord :Föräldraskap; mammor; yrkesliv; förändring; 60-tal; 80-tal; 00-tal; välfärdsstaten;

  Sammanfattning : Synen på föräldraskap i kombination med yrkesliv är till stor del styrt av yttre kontexter och välfärdsstatliga beslut. Jag har i min uppsats intervjuat tre mammor, från tre olika generationer, som alla har fått representera en speciell tidsepok och hur det var att vara förälder då. LÄS MER