Sökning: "60-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet 60-talet.

 1. 1. Classification of High Risk Prostate Cancer using Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Elin Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Prostate Cancer; CNN; Deep Learning; PRIAS; Active Surveillance; Digital Pathology; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Prostate cancer is one of the most common types of cancer for men, making proper diagnostic essential. Using machine learning as a tool to help in digital pathology has become increasingly popular and helps to limit the high intra observer variability between pathologists. LÄS MER

 2. 2. Prao - En möjlighet att ge eleverna en reell erfarenhet av arbetslivet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Vidner; Monica Sandberg; [2019]
  Nyckelord :arbetslivskunskap; grundskola; praktisk arbetslivsorientering; prao; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Praon var en självklar del av elevers arbetslivsorientering i läroplanerna från 60-talet till slutet av 80-talet. När skolan övergick från statlig till kommunal styrning ändrades synen på prao som en viktig del i elevers lärande om arbetsliv och bortprioriterades i många kommuner. LÄS MER

 3. 3. Community Supported Agriculture” i Sverige : Modellens bidrag till ett hållbart livsmedelssystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tom Källgren; Olof Nordling; [2019]
  Nyckelord :Community Supported Agriculture; sustainable agriculture; sustainable development; Community Supported Agriculture; andelsjordbruk; hållbart jordbruk; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Runtom i världen finns många modeller, mål och visioner för en hållbar utveckling, och många av dessa kan kopplas till jordbruk. Livsmedelsproduktion är en av de viktigaste industrierna vi har och är även källan till en stor del av utsläpp, färskvattenanvändning, övergödning och annan problematik kring miljö, ekonomi, levnadsvillkor och mycket mer. LÄS MER

 4. 4. Ett klusterliknande fenomen : En fallstudie av området Fuengirola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vanessa Holmgren; Johanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Fuengirola; kluster; utlandssvenskar; svenskdrivna organisationer;

  Sammanfattning : Fuengirola är en stad som är belägen på den spanska solkusten. Sedan 60-talet har staden lockat till sig utlandssvenskar och med åren har allt fler utlandssvenskar valt att bosätta sig i området. LÄS MER

 5. 5. Utvärdrering av erfarenheter med gummimodifierad asfalt i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Westman; [2019]
  Nyckelord :Gummiasfalt; GMB; Asfalt; Asfaltbetong;

  Sammanfattning : På 60-talet genomfördes det försök, både i Sverige och i USA, med olika typer av gummiasfalt. I Sverige utvecklads den torra processen som bygger på att blanda gummifraktioner, tillverkade från gamla däck, samt stenmaterial innan bitumen blandas in för att skapa en asfaltsmassa. LÄS MER