Sökning: "6000 år"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden 6000 år.

 1. 1. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Isabelle Lögdahl; [2020]
  Nyckelord :behaviour; stereotypies; weaving; housing; equine; management;

  Sammanfattning : The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter bakom artmångfalden bland kärlväxter i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Agnes Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Vad som avgör arters heterogena fördelning över landskapet är något som länge har fascinerat och intresserat biologer. Vad som påverkar biodiversiteten är däremot komplext, med en rad olika faktorer som inverkar tillsammans. För att studera biodiversiteten krävs någon form av mått och det vanligaste är att beräkna artrikedomen. LÄS MER

 3. 3. Hur öppet var landskapet i södra Sverige under Atlantisk tid?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Marcus Johansson; [2019]
  Nyckelord :pollen; vegetation; skogsbränder; Herbivorer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Hur landskapet såg ut före etableringen av jordbruket i Europa är av stor betydelse för bevaring av ursprungsvegetationen. I England och Nederländerna har åtgärder gjorts för att främja en naturlig vegetation. Vad som är representativt för en naturlig vegetation är däremot inte självklart bland forskare. LÄS MER

 4. 4. Ökad riskmedvetenhet hos allmänheten genom riktade kommunikationsinsatser med fokus på hembesök : -En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fjaestad Sebastian; [2019]
  Nyckelord :Home visit; dwelling fires; fire prevention; risk awareness; smoke alarm; fire department; Hembesök; bostadsbränder; brandförebyggande; riskmedvetenhet; brandvarnare; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Varje år åker Sveriges räddningstjänster på cirka 6000 larm om brand eller brandtillbud i bostäder med följd att även cirka 100 personer omkommer årligen i sina hem. Att det är cirka 100 personer som omkommer varje år är något som ses som ett problem då det oftast är okunskap eller begränsande möjligheter att undsätta sig själv i säkerhet som ligger bakom bränderna och dödsfallen. LÄS MER

 5. 5. Aachennosgrimmans påverkan på hopphästens beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Igelström; My Larsson; [2018]
  Nyckelord :aachennosgrimma; konfliktbeteende; flash noseband; conflict behaviour;

  Sammanfattning : Bridles has been used to control horses all around the world for approximately 6000 years, and its use is based on application of pressure on sensitive parts of the horse’s head. The originally purpose of the noseband is to relieve strain from the bit and transfer it to the face of the horse, but nowadays nosebands are more commonly used to conceal defective suppleness and conflict behaviours in horses during riding. LÄS MER