Sökning: "67-årsregeln"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet 67-årsregeln.

 1. 1. Allting är relativt, även LAS-åldern - En analys av 67- och 68-årsregeln och dess relation till Likabehandlingsdirektivet samt Diskrimineringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Herbertsson; Carl Ekelin; [2020]
  Nyckelord :LAS-åldern; 67-årsregeln; Likabehandlingsdirektivet; Diskrimineringslagen; Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt den nuvarande 32a – 33 §§ LAS, den så kallade 67-årsregeln, har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år, om arbetsgivaren meddelar arbetstagaren om att dennes anställning avslutas minst en månad innan arbetstagaren fyllt 67 år. I samband med att Sverige får en allt mer åldrande befolkning och det finns ett behov av att förlänga arbetslivet för arbetstagarna, beslutade riksdagen att genom lagändringar höja åldern för rätten att kvarstå i anställningen i två omgångar. LÄS MER

 2. 2. Skyddslagstiftning eller åldersdiskriminering? - En undersökning av anställningsskyddslagen ur ett diskrimineringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maj Anglert; [2018]
  Nyckelord :turordning; åldersdiskriminering; befogad särbehandling; arbetslivsdirektivet; anställningsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The demographic development with an aging population in the EU and Sweden makes the discussion of age discrimination in working life an increasingly important issue. The prohibition of age discrimination was implemented in Sweden in 2009 by Directive 2000/78/EC, the Employment Equality Framework Directive. LÄS MER

 3. 3. Åldersdiskrimineringsskyddets ställning på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Magnusson; [2016]
  Nyckelord :age discrimination; retirement age; vacation; positive action; differences of treatment; åldersdiskriminering; 67-årsregeln; semester; berättigad särbehandling; aktiva åtgärder;

  Sammanfattning : The hypothesis for this essay is that the protection of age discrimination in the labour market is inferior to that of other grounds of discrimination due to the fact that EU regulations as well as national provisions allows exemptions for age from the non-discrimination principle. A legal method originating from traditional legal sources is used in order to determine the purpose and use of the regulation and illustrate how it could affect younger workers. LÄS MER

 4. 4. En arbetsmarknad för äldre arbetstagare? : -Om åldersdiskriminering riktad mot äldre i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Ingelsson; [2014]
  Nyckelord :age discrimination; preconceptions against older; involuntary retirement; active provisions; proportionality principal; labor law; Swedish law; European law; åldersdiskriminering; stereotypa fördomar mot äldre; ofrivillig pensionering; aktiva åtgärder; proportionalitetsprincipen; arbetsrätt; svensk rätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine for the age discrimination towards older people in the working life. The essay practice EU-law and national law to examine the age discrimination. It also looks for the limits towards age discrimination. LÄS MER

 5. 5. 67-årsregeln i LAS : Strider regeln mot EU-rätten?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Elin Jern Bruhn; [2012]
  Nyckelord :67-årsregeln; arbetslivsdirektivet; direktiv 2000 78 EG; åldersdiskriminering;

  Sammanfattning : 67-årsregeln återfinns i 32 a § LAS och innebär att en arbetstagare har rätt att behålla sin anställning fram till 67 års ålder. Efter 67 års ålder är det arbetsgivaren som avgör om arbetstagaren får behålla sin anställning eller om anställningen avslutas. LÄS MER