Sökning: "6mwt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet 6mwt.

 1. 1. Effekterna av aktiva e-hälsointerventioner på fysisk kapacitet, self-efficacy samt livskvalité hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Christina Karelis Hanna; Jeanette Schiller; [2021]
  Nyckelord :Copd; ehealth; quality of life; self-efficacy; 6MWT; ehälsa; KOL; livskvalité; self-efficacy; 6-min gångtest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), då det kan förbättra personens self-efficacy. Fysisk aktivitet kan även förbättra den fysiska kapaciteten och upplevda livskvalitén. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeutiska insatser och interprofessionell samverkan för personer med KOL inom privata och offentliga vårdcentraler i tre regioner i Sverige : En webbenkätstudie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Rita Nair Figueiredo Neves Ferreira; [2021]
  Nyckelord :Lungrehabilitering; primärvård; KOL; exacerbationer;

  Sammanfattning : Introduktion: Majoriteten av personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) diagnosticeras och behandlas inom primärvården i Sverige och enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör interprofessionell samverkan (IPS) erbjudas. Fysioterapeuter har en viktig roll i KOL-behandling. LÄS MER

 3. 3. Högfrekvent fysisk aktivitet vid reumatiska sjukdomar : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :William Ljung; Fredrik Asplund; [2021]
  Nyckelord :Rheumatic diseases; exercise; physiotherapy; pain; physical activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit och ankyloserande spondylit är reumatiska sjukdomar där smärta, stelhet och trötthet är vanliga symptom. Detta kan ge funktionsnedsättningar och påverka livskvalitén negativt hos de drabbade som ofta blir inaktiva, trots att forskning visar att fysisk aktivitet kan lindra funktionshinder orsakade av sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan gångsträcka, dyspné och desaturation i 6 minuters gångtest hos en grupp individer med pulmonell arteriell hypertension (PAH) - en registerbaserad pilotstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kajsa Hedin; [2020]
  Nyckelord :6-minutes walking test; exercise; dyspnea; desaturation; PAH;

  Sammanfattning : Background: Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare but serious disease with symptoms as dyspnea, fatigue and intolerance to exercise. The treatment is mainly pharmacological with physical exercise as an important complement. The 6 minutes walking test (6MWT) is used today worldwide for assessment and follow-up of the PAH patient. LÄS MER

 5. 5. Validation of Spiropalm 6MWT Hand-held Spirometer against Jaeger Oxycon Pro, focusing on minute ventilation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Båtsby; [2020]
  Nyckelord :Ergospirometry; Minute ventilation; Spiropalm; Six-minute walk test; Ergospirometri; Minutventilation; Spiropalm; Sex minuters gångtest;

  Sammanfattning : Introduction: Ergospirometry is used to evaluate working capacity and assess whether limitations may originate from circulation or respiration. It is typically based on an ordinary exercise test, in conjunction with respiratory analysis. A six-minute walk test (6MWT) may be used to asses a patients functional capacity. LÄS MER