Sökning: "7 1 slöserier"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden 7 1 slöserier.

 1. 1. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 2. 2. Utformning av verkstadslayout för paketeringsverkstad

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ariunbold Munkhdalai; Tolga Pektas; [2022]
  Nyckelord :LEAN; strain injury; 5S; Kaizen; 7 1 Waste; layout design; bottlenecks; ergonomics; Ishikawadiagram; WIP; LEAN; belastningsskador; 5S; Kaizen; 7 1 Slöserier; layoutsutformning; flaskhalsar; ergonomi; Ishikawadiagram; PIA.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av utbildningen Högskoleingenjör inom Maskinteknik, Industriell Ekonomi & Produktion i Kungliga Tekniska Högskolan. Målet och syftet med detta examensarbete är förbättra ergonomi och arbetssätt i Verkstaden X genom framställning av två nya verkstadslayouter. LÄS MER

 3. 3. Minska slöserier med hjälp av verktyg inom Lean : Fallstudie på Omlastningscentralen i Eskilstuna

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Julia Bergqvist; Linnea Djurling; [2021]
  Nyckelord :Lean; logistics; distribution center; motivation; Lean; logistics; distribution center; motivation.;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate how a distribution center can implement Lean methods to minimize wastes and how the employees can be motivated before Lean implementation.  The following research questions have been constructed to fulfill the purpose:  • How can wastes be reduced with the help of Lean methods in a distribution center?  • How can employees be motivated to implement Lean?  The choice of method was a case study, conducted at a distribution center. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar med icke-standardiserade arbetsprocesser : En fallstudie på ett växande företag inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Nasrin Karimi; Yassmin Kasem; [2021]
  Nyckelord :SMF; Lean; slöserier; standardisering; arbetsprocesser; demontering; växande; förändring; utmaningar;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att undersöka vikten av standardisering hos växande små till medelstora (SMF) tillverkande företag. För att besvara studiens syfte har två frågeställningar formulerats.  1. Vilka svårigheter finns det i att följa en process inom växande SMF? 2. LÄS MER

 5. 5. Slöserier på svenska byggarbetsplatser -Vilka är de och hur kan de minskas?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Klara Sjö; [2020]
  Nyckelord :Lean; slöseri; 5S-metoden; Just-In-Time; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport ska undersöka vilka moment på en svensk byggarbetsplats som bidrar med den största mängden slöseri och hur företag med hjälp av två olika Lean-metoder kan minska på dessa. Denna rapport ska undersöka vilka moment på en svensk byggarbetsplats som bidrar med den största mängden slöseri och hur företag med hjälp av två olika Lean-metoder kan minska på dessa. LÄS MER