Sökning: "7 Slöserier"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden 7 Slöserier.

 1. 1. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 2. 2. Implementering av lean i tillverkande SME:s : En fallstudie på Fumex AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anton Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean SMEs; SME; 7 muda;

  Sammanfattning : Dagens arbetsklimat kännetecknas av konstanta förändringar, vilket sätter en stor press på företag att anpassa sig för att inte hamna efter. För att bibehålla konkurrenskraft tvingas därför företag att hitta nya sätt att utvecklas inom organisation och produktion, för att bemöta de kontinuerliga förändringar som sker. LÄS MER

 3. 3. Flödeseffektivisering av däckbytesprocess : En fallstudie inom produktion

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristina Avramsson Volcini; Ritta Naiem; [2022]
  Nyckelord :flödeseffektivitet; lean-management; värdeflödeskartläggning; kundvärde; störningar; slöserier och Kaizen;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt och identifierat vilka utmaningar och slöserier som en däckbytesprocess står inför. Förvaltningen som författarna valt att pröva teorier på är Servicekontoret i Borås Stad. Produktionsprocessen i fråga är: Däckbytesprocessen. LÄS MER

 4. 4. Utformning av verkstadslayout för paketeringsverkstad

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ariunbold Munkhdalai; Tolga Pektas; [2022]
  Nyckelord :LEAN; strain injury; 5S; Kaizen; 7 1 Waste; layout design; bottlenecks; ergonomics; Ishikawadiagram; WIP; LEAN; belastningsskador; 5S; Kaizen; 7 1 Slöserier; layoutsutformning; flaskhalsar; ergonomi; Ishikawadiagram; PIA.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av utbildningen Högskoleingenjör inom Maskinteknik, Industriell Ekonomi & Produktion i Kungliga Tekniska Högskolan. Målet och syftet med detta examensarbete är förbättra ergonomi och arbetssätt i Verkstaden X genom framställning av två nya verkstadslayouter. LÄS MER

 5. 5. Minska slöserier med hjälp av verktyg inom Lean : Fallstudie på Omlastningscentralen i Eskilstuna

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Julia Bergqvist; Linnea Djurling; [2021]
  Nyckelord :Lean; logistics; distribution center; motivation; Lean; logistics; distribution center; motivation.;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate how a distribution center can implement Lean methods to minimize wastes and how the employees can be motivated before Lean implementation.  The following research questions have been constructed to fulfill the purpose:  • How can wastes be reduced with the help of Lean methods in a distribution center?  • How can employees be motivated to implement Lean?  The choice of method was a case study, conducted at a distribution center. LÄS MER