Sökning: "70-90"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet 70-90.

 1. 1. Ett lyft i vardagen: En beskrivning av äldre personers upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Emma Johansson; Susanna Björklund; [2018]
  Nyckelord :ctive ageing; participation; self-capacity; social activities; well-being; aktivt åldrande; delaktighet; egen förmåga; sociala aktiviteter; välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att beskriva äldre personers upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’. Författarna valde en kvalitativ design. Intervjuer genomfördes för att beskriva information om deltagarnas upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’ i Nässjö kommun. LÄS MER

 2. 2. Antibodies against type II collagen in rheumatoid arthritis. Extended investigations in a large case-control study.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Eleftheria Pertsinidou; [2018]
  Nyckelord :autoantibodies; rheumatoid arthritis; collagen type II;

  Sammanfattning : Abstract   Introduction Failure in the mechanism of self-tolerance in T or B cells can lead to autoimmunity. One of the autoimmune diseases is rheumatoid arthritis (RA), which is a chronic inflammatory disease of unknown cause and is characterized by systemic inflammation, autoantibodies and joint destruction. LÄS MER

 3. 3. Environmental Impact Analysis of Flax Fibre Cultivation for Composite Reinforcement

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Elin Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :flax fibre; life cycle assessment; reinforcement; environmental impact assessment;

  Sammanfattning : Searching for environmentally sustainable alternatives for reinforcement of composite materials, flax fibre has one of the most promising potentials due to its desired mechanical properties. The fact that flax is a bio-material, in contrast to conventional synthetic fibres, does not ensure a less environmental impact. LÄS MER

 4. 4. Hamstringsruptur – en fotbollsspelares svåraste motståndare : En litteraturstudie framtagen för att hjälpa fotbollstränare att förebygga och behandla hamstringsrupturer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Frida Bylinder Westerberg; Gabriella Magnusson; [2018]
  Nyckelord :hamstring strain; soccer players; rehabilitation; prevention; hamstringsruptur; fotbollsspelare; rehabilitering; prevention;

  Sammanfattning : Introduktion: Fotboll är en av de mest skadedrabbade idrotterna. 70-90% av skadorna är lokaliserade i nedre extremiteter. Den vanligaste skadan är hamstringsruptur och utgör 37% av skador i nedre extremiteter. LÄS MER

 5. 5. EVALUATING THE ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) FOR HEAT TO POWER : Feasibility and parameter identification of the ORC cycle at different working fluid with district waste heat as a main source.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Framtidens energi

  Författare :Salman Mohamad; [2017]
  Nyckelord :Organic Rankine cycle; Recuporator; regenerative; heat-to power; working fluids; low temperature heat; power generation;

  Sammanfattning : New technologies to converting heat into usable energy are constantly being developed for renewable use. This means that more interactions between different energy grid will be applied, such as utilizing low thermal waste heat to convert its energy to electricity. LÄS MER