Sökning: "70-90"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet 70-90.

 1. 1. Energy Performance Simulations of a Scania Truck Cabin

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik;

  Författare :Leo Verde; Niklas Axenholm Strömberg; [2020]
  Nyckelord :GT-SUITE; Scania; Truck; Energy; Simulation;

  Sammanfattning : The vast majority of trucks in the European Union are reliant on fossil fuels as their primary mode of propulsion. In efforts to decarbonise the truck transport sector manufacturers are developing electrified trucks. LÄS MER

 2. 2. Energy Performance Simulations of a Scania Truck Cabin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik;

  Författare :Niklas Axenholm Strömberg; Leo Verde; [2020]
  Nyckelord :GT-SUITE; Energy; Scania; Truck; Simulation;

  Sammanfattning : The vast majority of trucks in the European Union are reliant on fossil fuels as their primary mode of propulsion. In efforts to decarbonise the truck transport sector manufacturers are developing electrified trucks. LÄS MER

 3. 3. Pulsträning i skolan - och dess påverkan på kognition : en studie av pulstränings effekt på kognitiva förmågor i en grupp barn i 12-års åldern med ADHD symptom

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Magnus Larsson; [2020]
  Nyckelord :Pulsträning; skolan; adhd; npf;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka om det är motiverat med 20 minuters pulsträning i 70 – 90 procent av maximal hjärtfrekvens tre gånger i veckan för en selektivt utvald grupp där en övervägande del antingen har ADHD diagnos eller uppvisar symptom på det, eller andra diagnoser som dyslexi och språkstörning. Vad blir resultatet på ett Trail Making test A och B efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? Vad blir resultatet på ett Digit Span Memory test efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? Vad blir resultatet på ett Flanker test efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? I vilken utsträckning klarar eleverna att hålla sig inom valt intensitetsintervall, 70-90 procent [BL1] av maximal hjärtfrekvens? Metod 17 elever deltog i en 12 veckor (1 vecka uppehåll för lov) lång intervention av pulsträning i 70-90 procent av maxpuls under 20 minuter tre gånger i veckan. LÄS MER

 4. 4. Magma-Carbonate Interaction and CO2 Release: A Case Study from Carlingford Igneous Centre, Ireland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emelie Lagrosen; [2020]
  Nyckelord :Magma-carbonate interaction; CO2; calc-silicate; skarn; marble; Carlingford; SEM-EDX; XRF; LA-ICP-MS; Magma-karbonat-interaktion; CO2; kalk-silikat; skarn; marmor; Carlingford; SEM-EDX; XRF; LA-ICP-MS;

  Sammanfattning : Magma which intrudes into carbonate rich crust, interacts with the carbonate in several ways, for example by contact metamorphism and formation of marble or by metasomatism resulting in calc-silicate skarn. These processes release volatiles, such as CO2, from the carbonate and might thus cause climate change. LÄS MER

 5. 5. Neutralization of acidic wastewaters with the use of landfilled Electric Arc Furnace (EAF) high-alloyed stainless-steel slag : An upscale trial of the NEUTRALSYRA project

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Rahul Puthucode; [2019]
  Nyckelord :Landfilled High-alloyed Electric Arc Furnace EAF slag; Slag neutralization potential; Slag recycling;

  Sammanfattning : The landfilling of slag obtained from the high alloyed Electric Arc Furnace (EAF) steel making process, constitutes an environmental treat for society as well as an economical problem for the companies producing it, due to the costs related to waste management practices. Conventional methods of slag recycling are abundantly used among the steelmaking business, but due to their particular physical properties, high- alloyed EAF slags cannot be properly valorized. LÄS MER