Sökning: "70-talet litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden 70-talet litteratur.

 1. 1. Vägledning i naturen : gestaltningsförslag för naturvägledning i landskapet vid Kung Björns hög i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Carl Henning; Stina Johansson; [2020]
  Nyckelord :naturum; naturvägledning; utomhus; natur; upplevelse;

  Sammanfattning : Idag utövar nästan varje svensk friluftslivsaktiviteter. Människans relation till naturen har genom tiderna förändrats och samtidens urbanisering kan distansera människan ifrån dess sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Vietnamkriget i film : Mottagandet i Sverige 1978–79 av den första vågen av filmer efter krigets slut

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Paulsson; [2020]
  Nyckelord :filmvetenskap; Vietnamkriget; receptionsteori; postkolonialism; filmgenre; nationell identitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker relationen mellan amerikanska krigsfilmer om Vietnam och det samtida mottagandet av dessa i Sverige. Frågeställningen lyder: Hur mottogs den första vågen av filmer med anknytning till Vietnamkriget som nådde de svenska biograferna 1978–79? Den historiska receptionsstudien utgår från samtida tidningsartiklar och recensioner från Kungliga Bibliotekets arkiv för svenska dagstidningar som berör åtta utvalda filmer: Hjältar (Heroes, Jeremy Paul Kagan, 1977), Rolling Thunder (John Flynn, 1977), The Boys in Company C (Sidney J. LÄS MER

 3. 3. Hälsodesign för grön rehabilitering på lantgård : ett gestaltningsförslag för att utveckla GreveGardens utemiljö i linje med aktuell forskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victoria Edström; [2018]
  Nyckelord :hälsodesign; miljöpsykologi; gestaltningsförslag; grön rehabilitering; naturunderstödd rehabilitering; utmattningssyndrom; stressrelaterad ohälsa; lantgård; natur; hälsa;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den stora ökningen av stressrelaterade sjukskrivningar sedan slutet av 90­talet har flera landsting i Sverige satsat på sk Grön rehabilitering. Verksamheten beskrivs som ett paket med miljö, rehabteam och aktiviteter, där naturen spelar en mycket viktig roll i behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mirjam Alinder; [2018]
  Nyckelord :natur; hälsa; tro; naturbaserad rehabilitering; hälsoträdgård; läkande trädgård; ekoterapi; ekospiritualitet; existentiell hälsa; andlighet; arbetsträning;

  Sammanfattning : Detta arbete har sin utgångspunkt i Ralingsåsgårdens önskan om att anlägga en hälsoträdgård, men handlar främst om kopplingarna som finns mellan natur, hälsa och tro. Naturens potential att bidra till förbättrad hälsa har studerats sedan 70-talet, framförallt inom miljöpsykologin, men har tillämpats i varierad grad i tretusen år. LÄS MER

 5. 5. Investeringsintresse i miljonprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Pernilla Ljung; Frida Manhem; [2017]
  Nyckelord :Miljonprogramsområden; Investeringsintresse; Förtätning; Värdepåverkande faktorer; Malmö; Göteborg; Stockholm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljonprogramseran kallas den byggnadsperiod som sträcker sig från 1965-1974. Detta var en tid i svensk byggnadshistoria där storskalighet och effektivt byggande förespråkades. Under perioden uppfördes 1 005 578 bostäder i Sverige och idag består en fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd av bebyggelse från 1960- och 70-talet. LÄS MER