Sökning: "70-talsträdgård"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 70-talsträdgård.

  1. 1. En 70-talsträdgård idag : att gestalta en trädgård för museibesökare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

    Författare :Suzanne Lindqvist; [2010]
    Nyckelord :trädgård; 70-tal; museiträdgård; gestaltning; 70-talsträdgård;

    Sammanfattning : Jamtli, friluftsmuseet i Östersund ska utveckla ett nytt område som ska spegla det moderna samhället, i form av ett 70-talsområde. Mitt intresse för historiska trädgårdar gjorde att jag för mitt examensarbete har valt att göra ett förslag till Jamtlis 70-talsområdes villaträdgård. LÄS MER