Sökning: "7050"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet 7050.

 1. 1. Characterization of surface defects caused by ultrasonic cleaning of aluminium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Emanuel Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Ultrasonic cleaning; surface cleaning; metal; aluminium; 7050; 2050; defects; surface defects; Energy Dispersive Spectroscopy; Scanning Electron Microscopy; Vertical Scanning Interferometry;

  Sammanfattning : This master thesis studies the behaviour of two aluminium alloys in ultrasonic cleaning at two different intensities, as well as the effect of a cleaning solution, Formula 815 GD-NF on the same surface have been studied with respect to surface roughness and material composition. Methods like Light Optical Microscopy (LOM), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) and 3D topography using white light interferometry (VSI) was used to study the surface and material composition. LÄS MER

 2. 2. Fatigue life validation of aircraft materials

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära; Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära

  Författare :Aashish Ramesh; Gaurav Kalkur; [2020]
  Nyckelord :Fatigue; Failure; High strength aluminium; High strength steel alloy; Al 7050-T7451; Al 7075-T6; AISI 4340 steels;

  Sammanfattning : Fatigue is one of the critical design aspects with immense significance where thefatigue life of a material can be stated as the number of cycles that a componentcan withstand under a particular type of loading without failure. The design processhas to include fatigue analysis in order to predict failure due to fatigue. LÄS MER

 3. 3. [87]Sr/[86]Sr in plagioclase, evidence for a crustal origin of the Hakefjorden Complex, SW Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Alexandra Glommé; [2015]
  Nyckelord :Plagioclase; Älgön; Sr-isotopes; Sweden; MC-ICP-MS; Hakefjorden complex; geochemistry; SEM; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The studied intrusion, the Hakefjorden Complex on Älgön is a norite-anorthosite complex situated in the archipelago on the west coast of Sweden. The origin of the intrusion will be deduce through in situ Sr-isotope analysis by MC-ICP-MS (multiple collector- inductively coupled plasma- mass spectrometry) on plagioclase, together with petrographic description and chemical analysis. LÄS MER

 4. 4. Hanteringsmetoder av reptiler på djursjukhus med hänsyn till stress och skaderisker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Filip Zethraeus; [2014]
  Nyckelord :hanteringsmetoder; reptiler; stress; skaderisker;

  Sammanfattning : It is popular to keep reptiles as pets in Swedish households. The number of households reporting reptile ownership is more than 15 000 (SCB, 2006). This means that a veterinary practice should consider how to take care of reptiles as patients. LÄS MER

 5. 5. Snälla kriminella och liberala pingstvänner : En studie i personlighet och dogmatism

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sophia Lindblom; [2010]
  Nyckelord :Dogmatism; Big Five personlighetsteori; religiositet; kriminalitet;

  Sammanfattning : Vissa människor har mer bestämda åsikter eller radikala övertygelser än andra. Den här studien belyser om fenomenet skiljer sig mellan olika grupper och om det har att göra med personlighet. Totalt 90 personer ur grupperna kristna, kriminella och en kontrollgrupp undersöktes avseende dogmatism och Big Five teorins personlighetsfaktorer. LÄS MER