Sökning: "73-punktsprogrammet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 73-punktsprogrammet.

  1. 1. En analys av 73-punktsprogrammet utifrån Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Liberalerna, Centerpartiet : Vem fick ut mest av 73-punktsprogrammet?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Manfred Löwgren; [2020]
    Nyckelord :73-punktsprogrammet; Januariöverenskommelsen; Valet 2018; Juul Christiansen; Müller och Ström.;

    Sammanfattning : The Swedish election resulted in that none of the traditional coalitions could form government. A new coalition was formed; the Social democrats and the Green Party formed a government with support from centre-right Liberals and Centre Party. LÄS MER