Sökning: "8:51"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet 8:51.

 1. 1. The effect of feeder space on pig behaviour and performance in organic production with a pig sort feeding system

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karolína Steinerová; [2020]
  Nyckelord :agonistic interactions; feeding; feeding place; performance; organic production; behaviour; pig;

  Sammanfattning : Behaviour at feeding and performance of pigs can be influenced by the design of the feeding area. Resources allocated in restricted space cause a disruption in communicative behaviour and even pigs in established hierarchies compete for feed. Therefore, a substantial amount of agonistic behaviour happens at feeders. LÄS MER

 2. 2. Logos som frälsningsredskap? Kopplingar mellan soteriologi och Jesus som Guds "Logos". : En studie av Logos-begreppet i Johannesevangeliet och Jakobsbrevet.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Simon Iversen; [2019]
  Nyckelord :Logos; Frälsning; Soteriologi; Kosmologi; Johannes prologen; Johannesevangeliet; Jakobsbrevet; Jesus; Bibelvetenskap; Exegetik; Joh 1:1-14; 4:37; 5:24; 8:51; Jak 1:18; 1:21; 1:22; 1:23;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska betydelsen av Logos-begreppet hos två nytestamentliga författare, och sedan ta ställning till om det finns någon koppling mellan texternas användning av begreppet. Vid jämförelsen av Logos-begreppet kommer jag fram till att de båda författarna använder sig av Logos, dels på liknande sätt, men att de skiljer sig på vissa saker. LÄS MER