Sökning: "8 wastes"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden 8 wastes.

 1. 1. Effektivisering av en process i en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Emma Stefansson; [2019]
  Nyckelord :continuous improvement; Lean; municipal activities; quality; 8 wastes; kommunal verksamhet; kvalitet; Lean; 8 slöserierna; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Besök eller kontakt med statliga myndigheter innebär ofta väntetid och långa handläggningstider. Nynäshamns kommun har för att minska väntetiderna skapat ett kontaktcenter vars syfte är att förenkla för kunden samt minska handläggningstider för rutinärenden. LÄS MER

 2. 2. Opportunities for small-scale anaerobic digesters for hotels and restaurants in Kathmandu, Nepal

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Avinash Dhital; [2018]
  Nyckelord :anaerobic digestion; biogas; bio-waste; small-scale; cooking; fuel; hotels; restaurants; Nepal;

  Sammanfattning : About 83% of total energy consumed in Nepal comes directly from the solid fuels. The import of Liquified Petroleum Gas (LPG) is also growing at an exponential rate. LÄS MER

 3. 3. Potential for the anaerobic digestion of municipal solid waste (MSW) in the city of Curitiba, Brazil

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Florian Remy; [2018]
  Nyckelord :Anaerobic Digestion AD ; Waste-to-Energy WTE ; Municipal Solid Waste MSW ; Organic Solid Waste OSW ; Food Waste; Energy Recovery; Biogas; Curitiba; Parana; Brazil;

  Sammanfattning : Curitiba is a city of two million inhabitants located in the South of Brazil. It is a pioneer in waste management in the country, and is famous for its programs promoting recycling and organic waste collection. LÄS MER

 4. 4. Investigation of biochemical methane potential in Thái Nguyên city and Sông Công city in Vietnam

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anurag Deo; Mette Axelsson Bjerg; [2017]
  Nyckelord :Substrate Investigation; Biogas; Biochemical Methane Potential Tests; BMP; Brewery Waste; Food Waste; Waste Water Treatment Plant sludge; WWTP; Vietnam;

  Sammanfattning : Currently Vietnam is facing several problems with waste handling. For instance, a lot of the municipal organic solid waste is dumped at landfills, which contributes to environmental difficulties such as greenhouse gas emissions. LÄS MER

 5. 5. Potential för produktion av surt lakvattten och kvantifiering av kvävelakning från restprodukter från gruvindustrin: En fallstudie från Kiirunavaara-gruvan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Eva Smedborn Paulsson; [2016]
  Nyckelord :Acid mine drainage; nitrogen leakage; mining waste rocks; Kiirunavaara; mine drainage; shake flask experiment; Surt lakvatten; kväveutlakning; restprodukter gruvor; Kiirunavaara; lakvatten; skakförsök;

  Sammanfattning : Gruvavfall, i form av gråberg, från Kiirunavaara-gruvan i Kiruna, norra Sverige undersöktes för att se om surt lakvatten kan bildas från gråberget och om detta kan ha en påverkan på hur mycket kväve som kan lakas ut från gråberget. För detta ändamål gjordes dels en mineralogisk undersökning av gråberget, med siktning, röntgendiffraktion (XRD) och grundämnesanalys och dels laborativa skakförsök. LÄS MER