Sökning: "A Palmer"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden A Palmer.

 1. 1. Barns behov som närstående i palliativ vård : Ur barnens perspektiv, en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Karin Altevid; Johanna Vikström Palmer; [2023]
  Nyckelord :Palliativ vård; Döende förälder; Barn; Stöd; Närstående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården bygger på förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten och lindra lidande för personer med obotlig och livshotande sjukdom. Palliativ vård utgår från fyra hörnstenar såsom symtomlindring, kommunikation och relation, teamarbete och närstående. LÄS MER

 2. 2. Additiv tillverkning:Resurseffektivitet och processval : En studie om gasturbiner och additiv tillverkningsteknik

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexander Palmer; Yonis Osman Bileh; [2023]
  Nyckelord :Additive Manufacturing AM ; Gas turbines; Industry; Production; Resource efficiency; Additiv Tillverkning AT ; Gasturbiner; Industri; Produktion; Resurseffektivitet;

  Sammanfattning : In this report, data from traditional and additive manufacturing processes of gas turbines are studied, analyzed and compared. Additive manufacturing is important because it is gaining an increasing role in the manufacturing industry. LÄS MER

 3. 3. Barns behov som närstående i palliativ vård : ur barnens perspektiv, en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Altevid; Johanna Vikström Palmer; [2023]
  Nyckelord :Palliativ vård; Döende förälder; Barn; Stöd; Närstående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården bygger på förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten och lindra lidande för personer med obotlig och livshotande sjukdom. Palliativ vård utgår från fyra hörnstenar såsom symtomlindring, kommunikation och relation, teamarbete och närstående. LÄS MER

 4. 4. Swansong of the diphthong : Runic inscription orthography in 11th century Östergötland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Kate Palmér; [2022]
  Nyckelord :digraph; diphthong; monograph; monophthong; Old Norse; orthography runestones; runic inscriptions; Östergötland; diftong; digraf; fornnordiska; monoftong; monograf; ortografi; runinskrifter; runstenar; Östergötland;

  Sammanfattning : The orthography of Östergötland’s 11th century runic inscriptions varies widely, in part due to the lack of spelling norms at the time. This thesis seeks to identify other causes for the observed variation, based on the frequency and distribution of aspects of inscription orthography. LÄS MER

 5. 5. Möjligheterna med användning av motion capture för pedagogik i dans

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Stina Strandberg; Saga Palmér; [2022]
  Nyckelord :Motion capture; virtual reality; Folkdans; digitalisering; visualisering;

  Sammanfattning : The use of motion capture, virtual reality and 3D animation are widely used within the entertainment sector, and simulation for training in a variety of industries. As the knowledge and technology for digital visualizations are continuously improving, the interest and areas of application are growing as well. LÄS MER