Sökning: "A R Tography"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden A R Tography.

 1. 1. Vem målar mittpunkten på kartan? : En undersökning om att ta plats med visuellt berättande genom en mobil designverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Elin Rydh; [2018]
  Nyckelord :pedagogy; design; movement; narrative; center; periphery; a r tography; intersectionality; Pedagogik; design; förflyttning; berättande; centrum; periferi; a r tography; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Det finns en likriktning i de berättelser som görs synliga genom konstnärligt arbete idag, där storstäder utgör centrum och orter runt om i landet inte sällan glöms bort. Många verksamhetssatsningar på ungas konstnärliga skapande har gjorts i storstadsområden för att öka intresset för konst och design bland ungdomar i förorter. LÄS MER

 2. 2. Öppna väggar : En studie av graffiti som kulturell och estetisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Rajja Boström; [2018]
  Nyckelord :Aesthetic practice; artistic research; A R Tography; graffiti; meaning-creating practice; streetart; visual cultures.; A R Tography; estetisk praktik; gatukonst; graffiti; konstnärligt undersökande; meningsskapande praktik; visuell kultur.;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att hitta utvecklingsmetoder för hur jag som bildlärare i skakunna undervisa om graffiti och gatukonst, som en del av kontexten samtidskonst ur ettteoretiskt och estetiskt perspektiv på lärande. Jag valde att fördjupa mig i graffiti som visuellkultur och genom ett konstnärligt undersökande utveckla min egen praktik och estetiskakunnande utifrån tekniska metoder och material. LÄS MER

 3. 3. Olydnadens Agens : Konst Politik Pedagogik – en icke-linjär studie

  Magister-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Tova Björkquist; [2018]
  Nyckelord :konst; pedagogik; politik; icke-linjärt; bildpedagogik; offentliga rum; handlande; agens; subjektskapande; olydnad; folkhögskola;

  Sammanfattning : I denna undersökning kan du läsa om hur konstnärliga strategier har använts som didaktiska redskap i bildundervisning och hur dessa kan synliggöra en radikal potential inom bildpedagogik. Studien handlar om konst, om politik och om pedagogik. Med konst menar jag framförallt konstnärligt tänkande, ett undersökande, ett förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Världen i sikte : Kritiskt tänkande och skapande av samtal om marginaliserade grupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Michelle Sosnecki; [2017]
  Nyckelord :Intersektionalitet; normkritik; a r tography; kritiskt tänkande; pedagogik; bildundervisning.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle fungerar media som en enorm informationsspridare. Därför är det utav stor vikt att ställa sig frågan om alla grupper kommer till tals i media och därmed få lika stort handlingsutrymme? Alltför ofta använder man sig som betraktare av tv som en källa utan att för den sakens skull tänka kritiskt kring det man har sett. LÄS MER

 5. 5. KONSTNÄR I SKOLANS MILJÖ : och MELLANRUMMET vid det offentliga uppdraget

  Master-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Iryna Hauska; [2017]
  Nyckelord :Konstnär; Skapande; Mellanrum; Skapande skola; Offentligt uppdrag.;

  Sammanfattning : Tanken med denna uppsats är att reflektera över och dokumentera förhållandetmellan konst, estetik och lärande som jag: konstnären, lärare och master studentenupplever inom ett offentligt uppdrag. Syftet är dubbelt: dels att dokumentera egnakonstnärliga processer och samarbetsprojekt och dels att beskriva debakomliggande metoderna och möten. LÄS MER