Sökning: "A-vitamin"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet A-vitamin.

 1. 1. Tillskott av vitaminer till nyfödda dikalvar : påverkan på tillväxt och överlevnad de första 2 månaderna efter födsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emma Hallberg; [2022]
  Nyckelord :dikalv; tillväxt; överlevnad; vitaminer; råmjölk; immunförsvar; immunoglobulin; vitamintillskott; kalvar; kalvhälsa;

  Sammanfattning : Antalet dikor i Sverige har ökat de senaste åren samtidigt som antalet besättningar minskar. Att bedriva dikoproduktion innebär att korna ofta kalvar på tidig vår och går ihop med sina kalvar ute på bete under sommaren för att sedan avvänja sina kalvar på hösten. Det finns många faktorer som påverkar kalven fram till avvänjning. LÄS MER

 2. 2. Finns det ett samband mellan behandling av akne med läkemedlet isotretinoin och uppkomst av psykiatriska symptom samt självmord? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mirna Abbas; [2022]
  Nyckelord :Acne; Depression; Isotretinoin.; Akne; Depression; Isotretinoin.;

  Sammanfattning : Akne eller finnar är en inflammatorisk hudreaktion som uppstår när talgkörtlar eller hårsäckar blir inflammerade. Denna hudreaktion syns som utslag på eller under huden, och involverar främst ansiktet. Akne är vanligast förekommande bland tonåringar, men kan drabba människor i alla åldrar. LÄS MER

 3. 3. Investigation of vitamin K interaction and transdermal delivery at skin barriers:study using k4 model

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Alberta Agyemang; [2021]
  Nyckelord :vitamin k4; diffusion coefficient; Michaelis-Menten constant;

  Sammanfattning : Vitamin K is a fat soluble compound which is synthesized by the gut microbiota and produced in many tissues within the body. Considering its role in the liver as a cofactor for gamma carboxylase enzymes, treatment of dark circles and pigments under the eye among others. LÄS MER

 4. 4. Effekten av vitamin E som behandling vid Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Magbule Beka; [2020]
  Nyckelord :Alzheimer’s disease; vitamin E; dementia; Alzheimers sjukdom; vitamin E; demens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar drabbar ungefär 50 miljoner människor i världen och den vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom (AD). Det finns inte någon behandling som botar AD utan endast läkemedel som ska lindra symtomen som till exempel acetylkolinesteras-hämmare. LÄS MER

 5. 5. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER