Sökning: "A. C. Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden A. C. Holm.

 1. 1. Considering Tail Events in Hedge Fund Portfolio Optimization

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Josefin Bladh; Holm Greta; [2021]
  Nyckelord :Portfolio Optimization; Hedge Funds; Tail Events; Mean-CVaR;

  Sammanfattning : The Fourth Swedish National Pension Fund (AP4), as well as many other large investors, has noted deficiencies the Mean-Variance framework for portfolio management of asset with non-normal characteristics. The main problem apparent in the Mean-Variance framework, when investing in alternative assets such as hedge funds, is the lacking systematic control of the balance between the measurements of risk due normal variation and tail-risk. LÄS MER

 2. 2. Vegansk kost och typ 2-diabetes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tilda Holm; Patrik Svensson; [2021]
  Nyckelord :Type 2-diabetes; vegan diet; cardiovascular disease; public health; plant-based diet; prevention; Typ 2-diabetes; vegansk kost; kardiovaskulär sjukdom; folkhälsovetenskap; växtbaserad kost; prevention;

  Sammanfattning : Introduktion: Kardiovaskulära sjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna världen över och står årligen för 18 miljoner dödsfall, en tredjedel av alla dödsfall. En av dessa sjukdomar är diabetes som en av elva i världen har i någon form och mörkertalet är stort. Typ 2-diabetes (T2D) kan vara ärftlig men är också påverkbart. LÄS MER

 3. 3. Balancing Innovation: An investigation on the effects of individual ambidexterity on employee motivation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Claire Holm Chow; Isabella Hong; [2020]
  Nyckelord :Individual ambidexterity; Work motivation; Motivators; Hygiene factors; Innovation;

  Sammanfattning : Like Darwin's finches that adapted to their changing natural environment, firms must also adapt to their changing business environment to survive. Determining which firms are the survivors and which are not, can be explained by Organizational ambidexterity. LÄS MER

 4. 4. S.A.C i Värmland : En syndikalistisk fackförening i de djupa värmlandskogarna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jim Holm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study intends to examine the syndicalistic union SAC who broke away from the reformist union LO in 1910. The district of Värmland is still a rather undiscovered area of research, even though it was one of the strongholds in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Hydrodeoxygenation of Pyrolysis Oil: Comparing an Iron-based Catalyst with Dolomite

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Dennis Fällén Holm; [2017]
  Nyckelord :Biomass; bio-oil; bio-crude; hydrodeoxygenation; pyrolysis and tar cracking.;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the possibility to use a iron-based catalyst as a pyrolysis vapour conversion catalyst. The iron catalyst was also compared with the mineral dolomite. LÄS MER