Sökning: "A. G. Ahlberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden A. G. Ahlberg.

 1. 1. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Different Radio-Based Indoor Positioning Methods

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sven Ahlberg; [2014]
  Nyckelord :Indoor positioning; TOA; TDOA; RSSI; cell-ID; AOA; fingerprinting; probability detection; UWB; Bluetooth; Wi-Fi; RFID;

  Sammanfattning : Today, positioning with GPS and the advantages this entails are almost infinitive, which means that the technology can be utilized in a variety of applications. Unfortunately, there exists a lot of limitations in conjunction with the signals from the GPS can’t reach inside e.g. buildings or underground. LÄS MER

 3. 3. Telepresence using Kinect and an animated robotic face : An experimental study regarding the sufficiency of using a subset of the CANDIDE-3 model and the Microsoft Kinect Face Tracking device for capturing and animating the most typical facial expressions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Johannes Linder; Magnus Gudmandsen; [2013]
  Nyckelord :Robot; Robotic face; Kinect; Microsoft Kinect; Animation; Telepresence; Robot; Robotiskt ansikte; Kinect; Microsoft Kinect; Animation; Telepresence;

  Sammanfattning : This Bachelor’s Thesis in Computer Science investigates the use of the parameterised facial animation model named CANDIDE-3 (J. Ahlberg, 2001) in Telepresence communication with relatively cheap hardware. LÄS MER