Sökning: "A2a"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet A2a.

 1. 1. Network-Dominant Logic: A Discourse Analysis on the Changing Perception of Value Creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Antonija Batkovic; Isabel Gunnarsson; [2017-07-04]
  Nyckelord :Value Creation; Digital Transformation; GoodsDominant Logic; Service-Dominant; Logic; Network-Dominant Logic; Control points; Value Networks; A2A;

  Sammanfattning : This article seeks to understand how digital transformation has changed the perception on value creation from an actor-to-actor perspective. The chosen methodological approach is a discourse analysis with the intention to increase knowledge about how value creation is spoken of in practice. LÄS MER

 2. 2. Kraftfulla kundrelationer : Kundengagemangets betydelse för relationen och lojaliteten mellan mikroproducenter och elhandelsbolag ur ett A2A-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Hallin; Sanna Printz; [2017]
  Nyckelord :kundengagemang; kundrelation; kundlojalitet; A2A; aktör; mikroproduktion; mikroproducent;

  Sammanfattning : Vi kan se att mikroproduktion av el ökar i dagens samhället och att detta leder till att relationen mellan elhandelsbolaget och kunden förändras, när kunden övergår från att enbart köpa el till att också producera och sälja el tillbaka till elhandelsbolaget. För elhandelsbolaget uppstår då en ny marknadssituation att ta hänsyn till och vi finner detta intressant att studera då antalet mikroproducenter förväntas öka även framöver. LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande aktiviteter inom leverantörskedjan : Integration av leverantörskedjan för att uppnå långsiktiga samarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Måns Karlsson; Marielle Sundfeldt; [2017]
  Nyckelord :ABC; Activity-based cost; A2A; Actor to Actor; B2B; Business to Business; Cross-functional team; Design to Cost; DtC; Purchasing; Supply chain management; SRM; Supply relationship management; Valmet; Value co-creation; ABC; Aktivitetsbaserad kostnad; A2A; Aktör till Aktör; B2B; Företag till Företag; Tvärfunktionella team; Design to Cost; DtC; Inköp; Supply chain management; SRM; Hantering av leverantörsrelationer; Valmet; Värdesamskapande;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har hantering av leverantörsrelationer blivit en viktig konkurrensfaktor för företag världen över. Denna uppsats kommer delvis att presentera teorin bakom hantering av leverantörsrelationer och integrera den med värdesamskapande vilket är ytterligare en viktig aspekt för företag som önskar att implementera ett vinn-vinn-tänk med sina samarbetspartners. LÄS MER

 4. 4. Hur kan en alfa2-agonist orsaka vasokonstriktion och en initial hypertension med en efterföljande hypotenson?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Adolfsson; [2016]
  Nyckelord :alfa2-agonist; alfa2-receptor; vasokonstriktion; blodtryck; kardiovaskulär; hemodynamik; kliniska applikationer; medetomidin; dexmedetomidin; hund; alpha2-agonist; alpha2-receptor; vasoconstriction; blood pressure; cardiovascular; hemodynamic; clinical applications; medetomidine; dexmedetomidine; dog;

  Sammanfattning : När ett läkemedel ur gruppen a2-agonister administreras intramuskulärt eller intravenöst är det oftast i syfte att premedicinera inför operation eller sedera en patient inför en undersökning. Önskade effekter av läkemedlet är sedering, smärtlindring och muskelrelaxation. LÄS MER

 5. 5. Environmental CSR application in geographically disparate contexts: the Scandinavian cooperative advantage? : An investigative study into the role of stakeholder theory for competitive advantage within the European construction industry.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Leanne Johnstone; Elinor Svärd-Sandin; [2016]
  Nyckelord :Corporate Sustainability; CSR; Environmental CSR; Environmental Management; Stakeholder Theory; Scandinavian Cooperative Advantage;

  Sammanfattning : Currently, the environmental parameters of CSR are receiving more academic, institutional, societal and organisational attention as being paramount to competitive advantage, alongside the traditional economic and social concerns. The challenge for firms now is to balance considerations between all five facets of CSR - stakeholder, social, economic, degree of voluntariness and environmental - and fundamentally, the two approaches of shareholder and stakeholder; whereby the shareholder is, in effect, a stakeholder, and the stakeholder is a dimension of CSR. LÄS MER