Sökning: "AB 04"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden AB 04.

 1. 1. Kontrollansvaret möter hinderbestämmelsen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Jarlung; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 är ofta underliggande avtalsunderlag för utförandeentreprenader. Tolkning av standardavtal grundas på, om en gemensam partsavsikt saknas, en analys av villkorets ordalydelse, avtalets systematik och dess ändamålsskäl. LÄS MER

 2. 2. Beställarens ekonomiska skydd vid arbeten på löpande räkning enligt AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Hörnblad; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The parties in a construction contract can stipulate that the construction works are to be compensated on an open account basis. AB 04 states that compensation on an open account basis is to be paid according to the prime cost principle. LÄS MER

 3. 3. Självkostnadsprincipen i kommersiella entreprenadavtal : Kostnadsredovisning och ersättningsbestämning i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt AB 04 och ABT 06

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Constant; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Commercial construction contracts often concern extensive and complicated projects. Consequently, the costs of executing a contract can reach a significant amount. It is thus not unforeseen that the compensation calculation may become a contentious issue between the parties. LÄS MER

 4. 4. Prisjustering i entreprenadavtal vid kostnadsändring - Om ändring av avtalat pris enligt AB 04 kap 6 § 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschen har under de senaste två åren stått inför stora utmaningar till följd av de prishöjningar som har skett på byggmaterial. Pandemi, råvarubrist, krig och sanktioner är några anledningar till de kostnadsökningar som nu drabbat svenska entreprenader. Till följd av detta har tillämpningen av AB 04 kap. LÄS MER

 5. 5. Avbeställningsrätt i entreprenader reglerade av AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Jeppsson; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; entreprenadrätt; avbeställning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en entreprenad reglerad av AB 04 har beställaren rätt att förändra entreprenörens kontraktsåtagande. Beställaren kan förändra kontraktsåtagandet på två sätt: genom föreskrivna ÄTA-arbeten samt genom avbeställning. Avbeställningsrätten är inte reglerad i AB 04. LÄS MER