Sökning: "ABC analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden ABC analysis.

 1. 1. Investigating the move from a traditional warehouse classification to a more sophisticated one: a case study of ABB Jokab Safety AB.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Athanasia Mitraka; Carolin Svensson Johnson; [2019-07-02]
  Nyckelord :ABC analysis; warehouse management; inventory management; stock value; warehouse strategies; multi-criteria classification; demand; ; lead time; supply price; Ng-model;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Utveckling av metoder för utlastningsytor : En analys för hur utlastningsytor kan standardiseras och effektiviseras

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Filip Liljegren; Marcus Lövstedt; [2019]
  Nyckelord :Utlastningsytor; 5S; Standardiserat arbete; ABC-klassificering; Slöserier; Sorteringskod; Lastbärare; Visuella hjälpmedel; Skanning;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study has been to analyse how activities on loading spaces can be standardized and more effective. The following two questions have been chosen to answer the purpose of the study. 1. Which activities are currently being performed in a disadvantageous manner on loading spaces? 2. LÄS MER

 3. 3. Åtgärder för en effektivare intern materialförsörjning : Genomlysning av förbättringsområden för lager till slutmontering av gruvmaskiner med fördjupning inom frekvensläggning – en studie vid Epiroc Rock Drills AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Niklas Eskilsson; David Magnuson; [2019]
  Nyckelord :Warehouse operations; inventory management; slotting optimization; class-based storage; ABC-analysis; frequency classification; root cause analysis; Lagerstyrning; frekvensläggning; lagerplatstilldelningssystem; klass-baserat lagringssystem; klassbaserat placeringssystem; ABC-analys; frekvensklassificering; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Epiroc har åtnjutit en längre period av kraftig tillväxt samtidigt som flertalet effektiviseringsprojekt har genomförts med syfte att öka produktionsvolymen för att möta marknadens efterfrågan. Detta genom att bland annat implementera en variant av Lean production – The Way We Produce. LÄS MER

 4. 4. Robotics Process Automation : Väsentliga faktorer som bör beaktas i ett beslutsunderlag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Strömvall; Linn Duàn; [2019]
  Nyckelord :Robotics Process Automation; automation; efficiency; qualitative effects; calculation; decision basis; Robotics Process Automation; automatisering; effektivisering; kvalitativa effekter; kalkylering; beslutsunderlag;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor thesis, Degree of Master of Science in Business and Economics, School of Business and Economics at Linnaeus University in Växjö, Spring 2019, 2FE24E. Title: Robotics Process Automation - Important factors to take into consideration in a decision basis Authors: Linn Duàn och Lisa Strömvall Examiner: Pia Nylinder Advisor: Elin Funck Background and problem discussion: Robotics Process Automation (RPA) is a form of automation that has become a tool for achieving increased efficiency and quality improvements. LÄS MER

 5. 5. Critical literacy – finns det i läromedlen? : En jämförande analys av två läromedel i svenska för årskurs 3 och deras relation till critical literacy.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Critical literacy; läromedelsgranskning; jämförande analys; läromedel; literacy;

  Sammanfattning : I en alltmer globaliserad och digitaliserad värld krävs ett kritiskt förhållningssätt till den information man möter, alltså ett critical literacy-perspektiv. Med läromedel som en central del av undervisningen är det av intresse att undersöka om läromedel främjar critical literacy. LÄS MER