Sökning: "ABC klassificering kunder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ABC klassificering kunder.

 1. 1. Kundklassificering för bättre lagerstyrning mellan två lager

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :David Eriksson; Jennie Kämpe; [2019]
  Nyckelord :Logistik; lagerstyrning; ABC-klassificering; XYZ-analys; flerkriterieanalys;

  Sammanfattning : En effektiv lagerstyrning handlar om att erbjuda god service till så låg kostnad som möjligt. Detta kan dock vara svårt att uppnå när olika typer av produkter med olika lageromsättningshastighet lagerhålls. Ett sätt att angripa detta problem är att styra olika produktgrupper på olika sätt genom att klassificera produkterna. LÄS MER

 2. 2. Förlängd hållbarhet på dryckesmjölk ur ett klimatperspektiv – speciellt med avseende på distribution och spill

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Daniel Edman; [2009]
  Nyckelord :Potentiell klimatpåverkan; Distribution; Miljö; Dryckesmjölk; Spill; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Detta projekt syftar till att undersöka om det är möjligt att motivera användandet av teknik för förlängd hållbarhet, ESL, på konsumtionsmjölk genom en minskad miljöpåverkan, speciellt gällande distribution och spill. Trenden pekar idag mot ökande transporter för mejeriernas volymprodukter och dessa transporter jämförs för mjölk behandlad med ESL-teknik och vanlig pastöriserad mjölk. LÄS MER

 3. 3. Effektivare orderhantering och hantering av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Annika Persson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom Östgöta Städs bransch finns det inte många studier om styrning av lager, interna materialflöden eller intern orderhantering. Östgöta Städ AB är ett av Sveriges största entreprenadföretag inom sektorn privat service. De har sitt huvudkontor i Norrköping och detta arbete begränsar sig till Norrköpingsavdelningen. LÄS MER

 4. 4. Kapacitets- och ledtidsanalys i A-härden, SKF Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi

  Författare :Robert Björk; Erik Nordvall; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; Överkapacitet; Säkerhetskapacitet; ABC-klassificering; Orderklyvning; Parallellisering; Ledtid; Ekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är skrivet vid den s.k. A-härden i Göteborg, på uppdrag av SKF Sverige AB. A-härden härdar i dagsläget ringar, brickor samt stora rullar åt framförallt interna kunder inom SKF koncernen. LÄS MER