Sökning: "ABC-kalkyl logistik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ABC-kalkyl logistik.

 1. 1. Kartläggning och förbättring av processer

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Andreas Blixberg Caldana; Filip Kroon; [2021]
  Nyckelord :Lean; Produktionslogistik; 5S; ABC-Kalkyl; Logistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Produktkalkylering i mindre hantverksföretag : En fallstudie på Gemla Fabrikers AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marcus Lundgren; Nilsson Tobias; [2016]
  Nyckelord :Process Mapping; Product Costing; Activity-Based Costing ABC ; Craftsmanship Manufacturing; Processkartläggning; produktkalkylering; aktivitetsbaserad kostnadskalkyl ABC-kalkyl ; hantverksmässig tillverkning;

  Sammanfattning : Course: Degree project in Logistics, the Business Administration and Economics Programme, 4FE19E, VT16 Authors: Marcus Lundgren and Tobias Nilsson Supervisor: Peter Berling Examiner: Helena Forslund Title: Product Costing in Small Craft Companies – A Case Study at Gemla Fabrikers AB Background: Today a competitive price is no guarantee to keep a company profitable. Cost control has become more central and especially cost control considering work put in to the product and tradeoffs connected to the product in question has become central to secure the company’s competitiveness. LÄS MER

 3. 3. Vad kostar duschen? : En fallstudie i ABC-kalkylering & Processkartläggning hos Macro AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Simon Tideman; Emma Oscarsson; [2011]
  Nyckelord :ABC-kalkylering; processkartläggning; aktiviteter; kostnadsdrivare; kalkyl;

  Sammanfattning : Magisteruppsats inom logistik, Linnéuniversitetet Växjö, 4FE05E, VT 2011 Författare: Tideman, Simon & Oscarsson, Emma Handledare: Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Titel: Vad kostar duschen? En fallstudie om ABC-kalkylering och processkartläggning hos Macro AB Bakgrund: Macro använder sig av kalkyler som inte speglar rätt kostnads–fördelning till deras produkter. ABC-kalkylering är en användbar kalkylmetod för att härleda kostnaderna genom en mer differentierad fördelning till produkterna. LÄS MER