Sökning: "ABC-kalkyl"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet ABC-kalkyl.

 1. 1. ABC-kalkylering i gemensamma och komplexa monteringsprocesser : En fallstudie på Scania i Södertälje

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Pontus Henriksson; Karl Pålsson; [2020]
  Nyckelord :produktkalkyl; självkostnadskalkyl; fordonsindustri; fördelningsnyckel; ekonomistyrning; flexibla tillverkningssystem; ABC-kalkyl;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att analysera utmaningarna med att fördela omkostnader i en monteringsprocess där flera olika produktkategorier monteras tillsammans och föreslå bättre sätt att göra denna omfördelning på.   Metod - Arbetet inleddes med litteraturstudier om produktkalkyl teorier för att få en bättre förståelse för hur olika kalkylmodeller är uppbyggda, och vilka produktioner de är anpassade för. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av ABC-kalkyl i ett hantverksföretag

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Anwar Mohammed Hussein; Mahdi Husseini; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på Stolt Smide och Design i Skogås, där företaget tillverkar två olikatyper av glasväggar som kallas för Slim och Robust. Det nuvarande kostnadsberäkningssystemet iföretaget är inte tillräckligt funktionellt eftersom det inte tar hänsyn till ett antal relevanta faktorervid prissättningen av produkter. LÄS MER

 3. 3. Cost engineering: Kostnadsidentifiering i en verksamhet : En fallstudie om identifiering av osynliga kostnader

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Frida Sundberg; Carina Viklund; [2018]
  Nyckelord :Cost engineering; cost identification; ABC-calculation; VSM; Lean; invisible costs; lost revenue; Cost engineering; kostnadsidentifiering; ABC-kalkyl; VSM; Lean; osynliga kostnader; förlorade intäkter;

  Sammanfattning : Det har alltid varit viktigt för företag i alla branscher att ständigt kunna fatta rätt beslut. För att kunna göra det måste företagen vara medvetna om vilka kostnader som finns och kan uppstå i deras verksamhet. För att kunna göra en rättvis kostnadsuppskattning bör företag även sträva efter att identifiera osynliga kostnader. LÄS MER

 4. 4. Produktkalkylering i mindre hantverksföretag : En fallstudie på Gemla Fabrikers AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marcus Lundgren; Nilsson Tobias; [2016]
  Nyckelord :Process Mapping; Product Costing; Activity-Based Costing ABC ; Craftsmanship Manufacturing; Processkartläggning; produktkalkylering; aktivitetsbaserad kostnadskalkyl ABC-kalkyl ; hantverksmässig tillverkning;

  Sammanfattning : Course: Degree project in Logistics, the Business Administration and Economics Programme, 4FE19E, VT16 Authors: Marcus Lundgren and Tobias Nilsson Supervisor: Peter Berling Examiner: Helena Forslund Title: Product Costing in Small Craft Companies – A Case Study at Gemla Fabrikers AB Background: Today a competitive price is no guarantee to keep a company profitable. Cost control has become more central and especially cost control considering work put in to the product and tradeoffs connected to the product in question has become central to secure the company’s competitiveness. LÄS MER

 5. 5. Köpa eller tillverka : Beslut inom industrin

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :John Eriksson; Oskar Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :beslutsunderlag; köpa eller tillverka; strategi; konkurrenskraft; kärnkompetens; ABC-kalkyl; outsourcing; insourcing;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att ge industriellt producerande företag som står inför ett köpa eller tillverka beslut en fördjupad kunskap om möjligheter och problematik rörande denna typ av frågor. Frågan som ska besvaras är vilka aspekter och parametrar som bör beaktas och övervägas vid köpa/tillverka beslut inom små och medelstora industriellt producerande företag. LÄS MER