Sökning: "ABC-klassificering"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet ABC-klassificering.

 1. 1. Optimering av lagerstyrning i ett företag med kundorderstyrd produktion : En fallstudie inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Hanna Gunnarsson; Isabella Jordman; [2020]
  Nyckelord :Inventory control; Optimization; Parameters; Customer order controlled; ABC classification; Forecasting; Planning system; Business system; Lagerstyrning; Optimering; Parametrar; Kundorderstyrd; ABC-klassificering; Prognostisering; Planeringssystem; Affärssystem;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att identifiera enskilda parametrar på artiklar för att möjliggöra optimerad lagerstyrning i ett tillverkande företag med kundorderstyrd produktion. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER

 2. 2. Lagerstyrning och materialhantering på ett medelstort företag

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Paula Musa; [2020]
  Nyckelord :lagerhållning; materialförsörjning; lagerdesign; artikelklassificering; materialhantering; lagringsmetoder.;

  Sammanfattning : I avhandlingen har syftet varit att undersöka ett produktionsföretags materialhantering och observera hur lagerstyrningen utförts på ett lager. Detta med avseende för att kunna besvara på frågeställningen med anknytning till syftet. LÄS MER

 3. 3. Strukturering och dokumentation av en produktionsprocess : En fallstudie om klassificering av kritiska artiklar samt risker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jonas Milsten; Anton Svensson; [2020]
  Nyckelord :Material acquisition; Production process; Enterprise Resource Planning; ABC analysis; ABC classification; Kraljic matrix; Risk management; Training Within Industry; Job Instruction Training; Materialanskaffning; Produktionsprocess; Affärssystem; ABC-analys; ABC-klassificering; Kraljics matris; Riskhantering; Training Within Industry; Job Instruction Training;

  Sammanfattning : I många organisationer runt om i världen växer behovet av att hantera och strukturera information. Med hjälp av ett systemstöd är detta möjligt, i vilket dokumentation om processer på ett företag kan hanteras. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av metoder för utlastningsytor : En analys för hur utlastningsytor kan standardiseras och effektiviseras

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Filip Liljegren; Marcus Lövstedt; [2019]
  Nyckelord :Utlastningsytor; 5S; Standardiserat arbete; ABC-klassificering; Slöserier; Sorteringskod; Lastbärare; Visuella hjälpmedel; Skanning;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study has been to analyse how activities on loading spaces can be standardized and more effective. The following two questions have been chosen to answer the purpose of the study. 1. Which activities are currently being performed in a disadvantageous manner on loading spaces? 2. LÄS MER

 5. 5. Säkerhetslageroptimering av ingående komponenter och planeringssystemets inverkan : En fallstudie inom tillverkningsindustri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Oliver Eriksson; Eric Fransson; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetslager; Optimering; Parameter; Prognos; Bullwhip; ABC-klassificering; Materialplanering; Planeringssystem; Simulering; Servicenivå; Lagerstyrning;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att identifiera enskilda parametrars inverkan och åskådliggöra optimeringsmöjligheter inom säkerhetslager på komponentnivå. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER