Sökning: "ABL"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet ABL.

 1. 1. DET REFORMERADE BORGENÄRSSKYDDET Ett förslag på hur det svenska borgenärsskyddet bör reformeras med utgångspunkt i det engelska borgenärsskyddet wrongful trading och en nyckeltalsanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ajla Velic; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kapitalbristbestämmelserna i 25 kap. ABL har starkt kritiserats i doktrin, främst med hänsyn till att styrelsens handlingsplikt är sammankopplad till tidpunkten då det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. LÄS MER

 2. 2. Några begränsningar av revisorns skadeståndsansvar enligt ABL - Normskyddsläran, befogad tillit och adekvat kausalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mohamad Chehade; [2022]
  Nyckelord :Normskyddsläran; Befogad tillit; Adekvat kausalitet; Skadeståndsansvar; Aktiebolagslagen 29 kap; Prosolvia; BDO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis intends to discuss and analyze in what way the auditor's liability for damages is limited by the requirement of the principle of norm protection, justified trust and adequate causality. Because the principles are not stipulated in law, they have instead been defined and explained in court. LÄS MER

 3. 3. Ett prospektansvar som omfattar det emitterande bolaget : Huruvida prospektansvaret bör utvidgas och hur en sådan utvidgning bör utformas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Åhlander; [2022]
  Nyckelord :Aktiebolag; Börsrätt; Aktiebolagsrätt; Börs; Prospekt; Prospektansvar; Skadestånd; Skadeståndsrätt; Juridik; Affärsjuridik; Investerarskydd; Borgenärsskydd; Informationsansvar; Erbjudandehandling; Skadeståndsansvar; Harmonisering;

  Sammanfattning : Idag omfattar det skadeståndsrättsliga ansvaret för prospekt endast organledamöterna enligt regleringen i ABL. Frågan om ett utvidgat prospektansvar har genom en rapport från Finansinspektionen i september år 2021 fått ny aktualitet. LÄS MER

 4. 4. Preanalytisk hållbarhetsstudie för analys av vB-Standardbikarbonat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lukas Rydhage; [2022]
  Nyckelord :Standardbikarbonat; Preanalys; Preanalytisk provhantering; Syra-basreglering;

  Sammanfattning : Standardbikarbonat innebär koncentrationen bikarbonat i plasmadelen av helblod under standardiserade förhållanden. Analysen baseras på uppmätta värden av partialtryck för koldioxid (CO2), pH, syrgasmättnad och total-hemoglobin samt en beräkning. LÄS MER

 5. 5. Vem står för notan? : Ansvarsfördelning och skadeståndsansvar mellan revisor och styrelse enligt ABL: en utredning i ljuset av SOU 2016:34

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Sjöblom Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; skadeståndsansvar; revisor; styrelse; aktiebolagsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER