Sökning: "ABO"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet ABO.

 1. 1. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
  Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER

 3. 3. Campus LU-Utveckling av en datorprototyp av en app för Lunds universitet campus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Mohammad Abo Al Anein; Jihad Kazem; [2020]
  Nyckelord :Användbarhet; prototyp; användarcentrerad design; interaktionsdesign; designprinciper; mobil applikation; Justinmind; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : En app/prototyp gjord för studenter av studenter. Den har i syfte att vara deras bästa vän under studiens gång. LÄS MER

 4. 4. Collisional broadening by hydrogenfor stellar spectroscopy : extension towards high-lying states

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk astrofysik

  Författare :Adam Hultquist; [2019]
  Nyckelord :Astrophysics; Spectral line broadening; ABO; Collisional broadening;

  Sammanfattning : The object of this thesis is to extend the current tables for two useful quantities when calculatingcollisional broadening, the cross-section of interaction and the velocity parameter.These quantities, which have hitherto been tabulated for lower states, have now been calculatedfor higher lying states and are used in the ABO - model for spectral line broadening. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till saldoavvikelser och kostnader för bristsituationer : En fallstudie på Volvo CE Braås Inbound Logistics avdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Padeloglou; Tina Bloom; Sara Abo Sabih; [2019]
  Nyckelord :Saldoavvikelse; bristsituation; icke-värdeskapande aktiviteter; orsaker; kvalitet; kvalitetsbristkostnader;

  Sammanfattning : Titel: Orsaker till saldoavvikelser och kostnader för bristsituationer- En fallstudie på Volvo CE Braås Inbound Logistics avdelning Bakgrund: Företag lägger allt större vikt vid att arbeta med kontinuerliga förbättringar och kvalitetsutveckling av sin verksamhet. Alltmer krävande kunder och en ökad global konkurrens har gjort att utvecklingen går mot att kvalitet blir ett av de mer centrala kundvärdena för företag. LÄS MER