Sökning: "ABO"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet ABO.

 1. 1. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
  Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER

 3. 3. ”Barnen vet alltid” - Rättsfallsstudie i vårdnadsmål om barn som upplevt våld mot sin mamma

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Atidal Abo Al Hassan; [2020]
  Nyckelord :Abused children; Violence against children; Violence against mothers;

  Sammanfattning : The aim of this study is to show how violence against a child’s mother effects judgments about child’s best interests in custody, housing and child contact. The thesis main empirical object consists six rulings in custody related cases from different courts in 2019, which all countian information from mothers who have been exposed to violence from the father of their child in presence of the child. LÄS MER

 4. 4. Collisional broadening by hydrogenfor stellar spectroscopy : extension towards high-lying states

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk astrofysik

  Författare :Adam Hultquist; [2019]
  Nyckelord :Astrophysics; Spectral line broadening; ABO; Collisional broadening;

  Sammanfattning : The object of this thesis is to extend the current tables for two useful quantities when calculatingcollisional broadening, the cross-section of interaction and the velocity parameter.These quantities, which have hitherto been tabulated for lower states, have now been calculatedfor higher lying states and are used in the ABO - model for spectral line broadening. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till saldoavvikelser och kostnader för bristsituationer : En fallstudie på Volvo CE Braås Inbound Logistics avdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Padeloglou; Tina Bloom; Sara Abo Sabih; [2019]
  Nyckelord :Saldoavvikelse; bristsituation; icke-värdeskapande aktiviteter; orsaker; kvalitet; kvalitetsbristkostnader;

  Sammanfattning : Titel: Orsaker till saldoavvikelser och kostnader för bristsituationer- En fallstudie på Volvo CE Braås Inbound Logistics avdelning Bakgrund: Företag lägger allt större vikt vid att arbeta med kontinuerliga förbättringar och kvalitetsutveckling av sin verksamhet. Alltmer krävande kunder och en ökad global konkurrens har gjort att utvecklingen går mot att kvalitet blir ett av de mer centrala kundvärdena för företag. LÄS MER