Sökning: "ABT 06"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden ABT 06.

 1. 1. ÄTA-arbeten vid offentlig upphandling. En analys av rätten till ÄTA-arbeten och hur kostsamma arbeten kan motverkas av beställaren.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Larsson; [2020]
  Nyckelord :Entreprenadjuridik; standardavtal; ÄTA-arbeten; ansvarsfördelning; offentlig upphandling; AB 04; ABT 06.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Kenneth Johnsson; Helena Casspe Nyman; [2019]
  Nyckelord :ÄTA-arbeten; ÄTA-hantering; Förfrågningsunderlag; projekterings-fel; orsak; effekter; AB 04; ABT 06; åtgärdsförslag; förbättring.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder Författare: Helena Casspe Nyman och Kenneth Johnsson Handledare: Bengt Hansson Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Ulf Larsson och Fredric Ståhl Qb3 projekt AB Examinator: Stefan Olander Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Bakgrund: I media uppmärksammas ofta byggprojekt som fått ökade kostnader och tidsförlängning. För dessa effekter får vanligtvis ÄTA-arbeten skulden. LÄS MER

 3. 3. Felavhjälpande vid en totalentreprenad - Om ansvarsfördelningen avseende felavhjälpande vid en totalentreprenad med ABT som avtalsinnehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Sjöström Bjälkander; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; private law; avtalsrätt; entreprenadrätt; standardavtal; construction law; ABT 06; felavhjälpandeskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Omfattningen av felavhjälpandeskyldigheten i ABT 06, det entreprenadavtal som reglerar totalentreprenader, framkommer inte av bestämmelserna i ABT 06. Det framkommer inte heller om det finns någon begränsning av det ekonomiska ansvaret för avhjälpande. I ett fall från 2018 (NJA 2018 s. LÄS MER

 4. 4. Besiktning, byggfel och erfarenhetsåterföring i husbyggnadsprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Emelie Furbacken; [2017]
  Nyckelord :fortlöpande besiktning; erfarenhetsåterföring; byggfel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Building inspection, defects and experience feedback in building construction projects Author: Emelie Furbacken Advisor: Radhlinah Aulin Division of Construction Management at the Institution of Building Science, Faculty of engineering LTH, Lund University Caroline Gullqvist Projekt Manager, Byggadministration Harald Olsson AB Examiner: Anne Landin Division of Construction Management at the Institution of Building Science, Faculty of engineering LTH, Lund University Problem/Question: 1. What are the problems of construction defects? 2. LÄS MER

 5. 5. En studie för en förbättrad besiktningsprocess inom bostadsproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Bliander; Viktor Nyström; [2017]
  Nyckelord :Besiktning; Besiktningsanmärkning; Entreprenadjuridik; AB 04; ABT 06; Arbetsmiljö; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin genomförs besiktningar för att säkerställa att en entreprenad har levereratden beställda slutprodukten enligt de krav som beställaren angivit angående kvalitet ochfunktion. För att säkerhetsställa att besiktningsanmärkningar undviks i entreprenaden syftar denhär studien till att söka hjälpmedel som kan användas för att uppnå en förbättradbesiktningsprocess inom byggindustrin. LÄS MER