Sökning: "ACL ruptur"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ACL ruptur.

 1. 1. Fysioterapeuters syn på psykosocial hälsa vid rehabilitering av en främre korsbandsskada : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Tove Flermoen; Paulina Holmström; [2024]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament injuries; ACL rupture; Physical therapist; Psychosocial; Experiences; Qualitative method; ACL ruptur; Fysioterapeut; Psykosocialt; Erfarenheter; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Introduktion: En främre korsbandsskada är en vanlig idrottsskada där många efter rehabiliteringen inte återgår till sin tidigare aktivitetsnivå. Förutom nedsatt knäfunktion kan många faktorer spela in i valet att återgå eller inte exempelvis motivation, rädsla och identitetsförlust. LÄS MER

 2. 2. Menstruationscykelns och orala preventivmedels påverkan på risken för ACL-skador : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Eriksson; Olivia Berglund; [2023]
  Nyckelord :Korsbandsruptur; Menstruationscykel; Orala preventivmedel; Premenstruella symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främre korsbandsrupturer är en av de vanligaste skadorna inom idrott, framför allt hos kvinnor. Tidigare studier har visat att det finns samband mellan sportrelaterade skador, såsom ACL-skada, och de hormonella variationerna under menstruationscykelns olika faser samt att p-piller kan ha en skyddande effekt mot detta. LÄS MER

 3. 3. Preventiva åtgärder för att motverka ACL-rupturer : En systematisk översiktsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Oskar Nilsson; Axel Rindeskog; [2023]
  Nyckelord :ACL; träning; idrott; prevention; knäskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: ACL-ruptur (främre korsbandsskada) är en vanligt förekommande skada bland idrottare. Studier har visat att det går att minska risken för en ACL-ruptur genom skadeförebyggande träning som exempelvis plyometrisk träning, styrketräning och träning av bålstyrka. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av uppmärksamhetsfokus på utförandet av knäböj på vippbräda : med jämförelse mellan personer med främre korsbandsrekonstruktion och personer utan knäskada

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Jesper Kallin; Oscar Kallings; [2023]
  Nyckelord :External focus; internal focus; balance; movement smoothness; knee joint; kinematic; Externt fokus; internt fokus; balans; rörelseflyt; knäled; kinematik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppmärksamhetsfokus på omgivningen/externt fokus har återkommande visat förbättra motorisk färdighet, inlärning och prestation under flertalet olika motoriska uppgifter i jämförelse med fokus på egna kroppen/internt fokus. Instruktioner som uppmuntrar till internt fokus är mer förekommande vid rehabiliteringen av skador som ruptur av främre korsbandet, däremot har externt fokus visats påverka kinematiska variabler som kan minska risken för återskada. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av ACL-ruptur och efterföljande fysioterapi hos fotbollsspelare på distriktsnivå i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Roger Håkansson; Michael Ramberg; [2021]
  Nyckelord :acl-ruptur; fotbollsspelare; fysioterapi; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Inledning: Årligen opereras ungefär 3500 personer i Sverige på grund av en ACL-ruptur. Av dessa 3500 är 1500 direkt kopplade till fotbollsspelande. Fotboll är den aktivitet som orsakar flest skador, både hos män och kvinnor. LÄS MER