Sökning: "ACL"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet ACL.

 1. 1. Kartläggning av utförande av knäkontrollträning hos flickfotbollslag i åldrarna 12-17 år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Clara Benedictsson; Jonna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :anterior cruciate ligament; Knee control; neuromuscular training; implementation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skada på främre korsbandet är vanligt hos unga kvinnliga fotbollsspelare. Det finns evidens för att neuromuskulär träning kan reducera risken att drabbas av främre korsbandsskada med 64–88 %. Knäkontroll är ett neuromuskulärt träningsprogram som Svenska Fotbollförbundet (SvFF) implementerade i sin tränarutbildning år 2010. LÄS MER

 2. 2. ACL reconstruction with a hamstring graft, can a forced foot dorsiflexion alter isokinetic knee flexion performance - a pilot study

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Kristoffer Lindbäck; [2019]
  Nyckelord :Biodex; EMG; Gastrocnemius; Knee flexion; Muscle activation;

  Sammanfattning : Abstract Introduction: The prevalence of anterior cruciate ligament tear is around 7000 every year within the swedish population and 95% of reconstructive surgery was with a hamstring tendon graft. Six months post surgery a 13% decrease in knee flexion strength compared to non injured side. LÄS MER

 3. 3. Network automation – the power of Ansible

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Markus Borgenstrand; [2018]
  Nyckelord :Ansible; Network automation; YAML; Jinja2; Python; SSH; API; Ansible; Nätverksautomation; YAML; Jinja2; Python; SSH; API;

  Sammanfattning : This report discusses network automation primarily with Ansible. Ansible is a software from Red Hat that can be used for network automation. The report also goes through YAML which is a standardized way of exchanging data, Jinja2 that is a templating language, Python as well as the security with Ansible. LÄS MER

 4. 4. Muskelaktiveringsmönster i quadriceps i relation till dynamisk valgus vid ett drop-landingtest. : – En studie gjord på kvinnliga fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Lilja Öhman; [2018]
  Nyckelord :ACL injury; EMG; soccer; dynamic valgus; Korsbandsskada; ACL; EMG; fotboll; dynamisk valgus;

  Sammanfattning : Både biomekaniska och neuromuskulära faktorer hos kvinnliga fotbollsspelare har visat sig påverka risken att drabbas av främre korsbandsskador. Obalanserad muskelaktivering kring knäleden har visat sig påverka ledstabiliteten. LÄS MER

 5. 5. Isokinetic lower-limb strength and injury risk among alpine skiers : A retrospective study

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Olle Hörnfeldt; [2018]
  Nyckelord :Prevention; Anterior Cruciate Ligament Injuries; Hamstring to quadriceps ratio; Limb symmetry index;

  Sammanfattning : ACL injuries are severe injuries and also the most common diagnosis among alpine skiers. The purpose of this study was to evaluate alpine skiers isokinetic strength and the risk of ACL injury. LÄS MER