Sökning: "ADAMS simulation model"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden ADAMS simulation model.

 1. 1. Proving Ground Durability Simulations

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Siddharth Ramakrishnan; [2019]
  Nyckelord :Virtual Durability Simulations; Multibody Simulations; Buses; Virtuell hållfasthetsprovning; Multibody-simuleringar; bussar;

  Sammanfattning : Virtual durability simulations have been explored in the automotive industry to complement physical testing in designing durable vehicles. Simulations are useful to check the validity of the design before even building the prototype of the vehicle. LÄS MER

 2. 2. Dynamic Analysis of an Automotive Power Transfer unit : Towards prediction of TE and housing vibrations

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Nikhil Maharshi Kosaraju; [2019]
  Nyckelord :Power transfer unit PTU ; Multi-Body Simulation MBS ; Transmission Error; Gear NoiseVibration; Modal Analysis; Vinkelväxlen PTU ; Multi-Body Simulering MBS ; transmissionsfel TE ; Växelljud och vibrationer; Modal analys;

  Sammanfattning : This work describes the use of Multi-Body Simulation (MBS) to create a virtual prototype of a geared drive called Power transfer unit (PTU). PTU is a subsystem of the all-wheel drive driveline responsible for transfer of power between front and rear axles in an Automobile. LÄS MER

 3. 3. Simulation of a Rotational Brake System Regulated by Change in Angular Deceleration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Mekanik

  Författare :Dennis Stenson; Marko Sarajärvi; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A fully mechanical rotational brake system activated and regulated by rate of change in angular velocity has been developed by Brillianze Sweden AB. Its field of usage is currently limited and is to be expanded upon. Therefore new models were made to perform multibody dynamics simulations in Adams/View. LÄS MER

 4. 4. Dynamic simulation of a planetary gear for robots

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Xiaohao Qin; Jiahao Cheng; [2019]
  Nyckelord :dynamic simualtion; robots; PGT; solidworks; MATLAB;

  Sammanfattning : Gear drives are widely applied in mechanical transmission systems and very accurate transmission systems are needed. In the robot industry, the planetary gear train (PGT) is commonly used to promote the torque transmission. One of the advantages of an ideal PGT is that the incoming torque is divided equally among the planet gear wheels. LÄS MER

 5. 5. Improving a Complete Vehicle Model for Solidity Simulations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Mekanik

  Författare :Alexander Jörud; Carl Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Målet med examensarbetet är att korrelera en simuleringsmodell med ett fysiskt test av en Lynk & Co 01. Simuleringsmodellen är en komplett fordonssimulering som innefattar en simuleringsmodell i Adams och en simuleringsmodell i MSC Nastran. För att kunna utföra korrelationen är olika förkorrelationsfaser nödvändiga. LÄS MER