Sökning: "ADDING"

Visar resultat 1 - 5 av 1762 uppsatser innehållade ordet ADDING.

 1. 1. Chemical Stabilization of Arsenic in Contaminated Soil under Low Redox Conditions

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Eva Smedborn Pausson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Remediation techniques for arsenic contaminated soil have previously focused mostly on the surface soil layers where aerobic conditions are prevalent. In this master thesis, chemical stabilization by adding zero-valent iron (Fe(0)) and calcium oxide (CaO) to an arsenic-contaminated soil under low redox conditions have been studied through up-flow percolation tests. LÄS MER

 2. 2. Utvärdrering av erfarenheter med gummimodifierad asfalt i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Westman; [2019]
  Nyckelord :Gummiasfalt; GMB; Asfalt; Asfaltbetong;

  Sammanfattning : På 60-talet genomfördes det försök, både i Sverige och i USA, med olika typer av gummiasfalt. I Sverige utvecklads den torra processen som bygger på att blanda gummifraktioner, tillverkade från gamla däck, samt stenmaterial innan bitumen blandas in för att skapa en asfaltsmassa. LÄS MER

 3. 3. Accessible space? Urban youths’ needs and barriers in everyday life

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Diana Ekman; [2018-08-09]
  Nyckelord :accessibility; mobility; youth; urban; time geography; proximity;

  Sammanfattning : In the light of new sustainability challenges in cities brought forward by increasing urbanpopulations, the realm of urban transportation research has gradually digressed from planningfor accessibility by mobility to instead emphasise the benefits of accessibility by proximity.This shift brings with it a possibility to elucidate and expand knowledge on population groupsthat previously have been neglected in earlier planning processes. LÄS MER

 4. 4. Servitization in the Car Industry: A Case Study of the concept Care by Volvo

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rebecca Kjellberg; Erica Lagerkvist; [2018-08-02]
  Nyckelord :Servitization; Servitization in the car industry; Servitization in manufacturing industries; Servitization and Customers; Subscription; Service and Value Adding activities;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. A SCENARIO ANALYSIS OF AUGMENTED REALITY IN RETAIL

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tim Ingevaldsson; Johan Lillestöl; [2018-08-02]
  Nyckelord :Mobile Augmented Reality; MAR; Augmented Reality; AR; Retail; Scenario planning; MAR in retail; AR in retail;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER