Sökning: "ADHD and teenagers"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ADHD and teenagers.

 1. 1. "Ja, men du ser ju inte ut att ha ADHD" - En kvalitativ intervjustudie om att få diagnosen ADHD fastställd i ungdoms- och vuxenåren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Urszula Deptuch; Diala Yehya; [2022]
  Nyckelord :ADHD among adults; ADHD and teenagers; ADHD and gender; Diagnosis and Stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : ADHD is a diagnosis that was believed to be a child diagnosis. Nowadays it is a known fact that the diagnosis remains in adulthood. Due to this, we found it interesting to immerse ourselves in the topic of adults. LÄS MER

 2. 2. Att känna sig förstådd – eller inte : Tonåringars erfarenheter av insatser som getts efter ADHD-utredning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Gunnel Olsson-Bergholtz; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Teenagers experiences; Participation; Children s perspective; Children perspective; Mental health of young people; Youth perspective; Neuropsychiatric investigations assessments; ADHD; Tonåringars erfarenheter upplevelser; Delaktighet; Barns perspektiv; Barnperspektiv; Ungdomars psykiska hälsa; Ungdomars perspektiv; Neuropsykiatriska utredningar;

  Sammanfattning : Inledning: Studier visar att antalet ADHD-diagnosticerade barn och ungdomar successivt har ökat. Det finns i dagsläget få studier om hur barn/ungdomar upplever sin utredning, behandling och samlade vård. Detsamma gäller underlag för att bedöma delaktighetens eventuella effekter på behandlingen, samt vad som kan främja delaktigheten. LÄS MER

 3. 3. Fem kuggar i en gemensam problematik : Organisatorisk samverkan kring ungdomar med ADHD

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nathalie Källestig; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Anknytningsteori; socialtjänstlagen; KASAM; neuropsykiatriska funktionshinder; socialtjänstens samverkan;

  Sammanfattning : The following essay is an informative such, with the focus of the collaboration between social resources, in the life of teenagers diagnosed with ADHD. Keeping the child’s best interest at heart, I analyzed how these collaborations are structured today. LÄS MER

 4. 4. Tonåringar som lever med diagnosen ADHD - Upplevelser av bemötande och delaktighet inom BUP

  Magister-uppsats,

  Författare :Robin MacEnzo; Awat Rasoal; [2016-05-23]
  Nyckelord :Tonåring; ADHD; delaktighet; bemötande; personcentrering;

  Sammanfattning : Bakgrund. Tonåringar med diagnos ADHD behöver i hög grad hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), men sällan är det de själva som söker vård. Det är ofta föräldrar eller skola som tar kontakt med BUP pga tonåringens preliminära symtom. LÄS MER

 5. 5. Att skapa allianser och förståelse. En studie om olika professioners arbete med tonåringar som har ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Julia Börjesson; Caroline Thörn; [2015]
  Nyckelord :ADHD; behandling; betydelse; diagnos; professioner; tonåringar;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how various professions within the treatment of ADHD is working with the diagnosis and the importance of the diagnosis has been at work. We also want to investigate what the different professions think of the diagnosis, what it has for opportunities or limitations in treatment. LÄS MER