Sökning: "ADHD"

Visar resultat 1 - 5 av 1117 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 1. ADHD, kriminalitet och social utsatthet – en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Gustafsson; Emelie Nilsson; [2023-08-30]
  Nyckelord :ADHD; kriminalitet; låg självkontroll; social utsatthet; stigma;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att kartlägga sambandet mellan kriminalitet och ADHD med särskilt fokus på hur social utsatthet påverkar sambandet. Studien besvarar frågeställningarna: 1. Hur beskriver tidigare forskning sambandet mellan ADHD, kriminalitet och social utsatthet? 2. LÄS MER

 2. 2. Det osynliga barnet. Vårdnadshavare till flickor med autism och deras relation till grundskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Gunnel Troberg; [2023-07-05]
  Nyckelord :autism; ADHD; flickor; grundskolan; vårdnadshavares upplevelse;

  Sammanfattning : Abstract: This study aims to enhance our understanding of how caregivers of girls with autism perceive their relationship with primary schools. The study aims to, by providing valuable insights into how these caregivers can collaborate with schools, to take preventive measures and promote favourable conditions for girls with autism. LÄS MER

 3. 3. ADHD & Musikal - En undersökning kring hur jag som musikalartist kan förstå och använda min ADHD som en resurs i mitt sceniska arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Timothy Garnham; [2023-04-04]
  Nyckelord :musikal; musikalartist; scenisk gestaltning; scenkonst; ADHD;

  Sammanfattning : Jag undersöker här hur jag kan använda min ADHD som en resurs i mitt arbete som musikalskådespelare. Målet för undersökningen var att hitta arbetssätt och strategier där min ADHD skulle kunna bli en tillgång för mig snarare än ett hinder i mitt arbete. LÄS MER

 4. 4. NPF-mödrars livsvärld. Om känslor kring diagnostisering och bemötande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vanesa Lunde; [2023-03-22]
  Nyckelord :NPF; ADHD; autism; mödrar;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studiens syfte är att belysa och problematisera motsättningarna mellan samhällets förväntan på barns utveckling och NPF-mödrars känsla av osäkerhet och otillräcklighet, som byggs upp i mötet med omgivningens krav. Genom detta ämnar studien ge förslag till förbättringar gällande bemötande från vård och skola gentemot föräldrar, samt andra övergripande förbättringar i samhället för att minska den snäva syn på normalitet som råder. LÄS MER

 5. 5. The effect of sex hormones on attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in women : A systematic review

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Patricia B. Rujoiu; [2023]
  Nyckelord :Reproductive steroids; sex hormones; menstruation; ADHD;

  Sammanfattning : The influence of sex hormones on Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms in women has gained attention in recent years. This systematic review examines the impact of hormonal fluctuations, such as those occurring during the menstrual cycle, puberty, adulthood, and menopause, on ADHD symptoms in women. LÄS MER