Sökning: "ADHD"

Visar resultat 1 - 5 av 708 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 1. Vad är ADHD, i själva verket? En intervjustudie om pedagogers bemötande av barn med oroande beteende

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Aram Karim; Calle Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) has increased tremendously during the last decade. The diagnosis is therefore now, the most common childhood mental health disorder. With a very clear increase, the diagnosis has not only become a large part of the school, but also in the preschool. LÄS MER

 2. 2. ADHD i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Olsson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; musikklassrummet; fysisk miljö; specialpedagogik; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar musikklassrummet ger med hänsyn till elever med ADHD. Med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv undersöks resursrelaterade ramar där fokus ligger på den fysiska miljön. LÄS MER

 3. 3. Inuti springer jag ett maratonlopp - En intervjustudie av fem gymnasieflickor om hur det är att ha ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Aronsson Jessica; Elmrud Helena Sofie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Göran SöderlundExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-272-SPP610Nyckelord: ADHD, Flickor, gymnasiet, skolan, upplevelser, relationer, livsvärld.Syfte: Syftet med studien är att beskriva några gymnasieflickors upplevelser av att ha ADHD. LÄS MER

 4. 4. Effektiva stöd för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Larsson; Alexandra Laufer; [2019]
  Nyckelord :ADHD; AST; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; NPF; stöd; läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka stöd som visat sig effektiva för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) vid läsutveckling under grundskolans tidiga år. Vår valda metod omfattar en sammanställning av tidsaktuell forskning inom området för vår frågeställning. LÄS MER

 5. 5. MBD-sjuk, DAMP-unge och ADHD-barn : Koncentrationssvårigheter i grundskolan ur ett historiskt perspektiv

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emil Ejermo; [2019]
  Nyckelord :Elever i svårigheter; MBD; DAMP; ADD; ADHD; Koncentrationssvårigheter; Specialpedagogik; Lärmiljö; Diagnos.;

  Sammanfattning : MBD, DAMP, ADD and ADHD are all concepts that through history have been used as labels to explain people with concentration difficulties. The purpose of this essay is to illustrate how the school's view on pupils with concentration difficulties has changed over the years. LÄS MER