Sökning: "ADHD"

Visar resultat 1 - 5 av 699 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 1. Vad är ADHD, i själva verket? En intervjustudie om pedagogers bemötande av barn med oroande beteende

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Aram Karim; Calle Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) has increased tremendously during the last decade. The diagnosis is therefore now, the most common childhood mental health disorder. With a very clear increase, the diagnosis has not only become a large part of the school, but also in the preschool. LÄS MER

 2. 2. Inuti springer jag ett maratonlopp - En intervjustudie av fem gymnasieflickor om hur det är att ha ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Aronsson Jessica; Elmrud Helena Sofie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Göran SöderlundExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-272-SPP610Nyckelord: ADHD, Flickor, gymnasiet, skolan, upplevelser, relationer, livsvärld.Syfte: Syftet med studien är att beskriva några gymnasieflickors upplevelser av att ha ADHD. LÄS MER

 3. 3. Effektiva stöd för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Larsson; Alexandra Laufer; [2019]
  Nyckelord :ADHD; AST; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; NPF; stöd; läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka stöd som visat sig effektiva för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) vid läsutveckling under grundskolans tidiga år. Vår valda metod omfattar en sammanställning av tidsaktuell forskning inom området för vår frågeställning. LÄS MER

 4. 4. Trolla med knäna : En studie om hur klasslärare stödjer elever med ADHD, där forskningsuppmaningar och praktiska lösningar i klassrummet undersöks.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emeline Eldwinge; Marica Walén; [2019]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; riktlinjer; kritiska perspektivet; kompensatoriska perspektivet; ADHD; specialanpassningar; neuropsykiatriska nedsättningar; multimodal; kooperativt lärande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En intervjustudie om hur ASL fungerar för elever med NPF-problematik. : Verksamma klasslärare och speciallärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnéa Röde; [2019]
  Nyckelord :ASL; Att skriva sig till läsning; iWTR; Integrated Write to Learn; NPF; ADHD; autism; koncentrationssvårigheter; Concentration Difficulties; Attention Deficit;

  Sammanfattning : Det finns en koppling mellan NPF-problematik och Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, vilket gör att läs- och skrivinlärningen kan bli extra bekymmersam för elever med NPF-problematik. Detta gör att det finns en svenskämnesdidaktisk vinst i att ta reda på hur metoder som används i läs- och skrivundervisningen fungerar ur ett NPF-perspektiv. LÄS MER