Sökning: "ADL"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet ADL.

 1. 1. Kartläggning av ADL-taxonomin : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Ewelyn Öfverdahl; [2021]
  Nyckelord :ADL-taxonomin; Arbetsterapi; aktiviteter i dagligt liv; instrument;

  Sammanfattning : ADL-taxonomin är ett etablerat instrument inom arbetsterapi för att beskriva och utvärdera förmågan att klara aktiviteter i dagligt liv. Instrumentet används både kliniskt verksamhet och i forskning. Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga hur ADL-taxonomin har beskrivits och använts i forskningsartiklar de senaste 10 åren. LÄS MER

 2. 2. Ojämlikhet i utfall efter stroke : Förklarar riskfaktorer socioekonomisk skillnad i utfall?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Miriam Gladh; Agnes Holma; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stroke är en folksjukdom i Sverige med ungefär 25 000 drabbade varje år, där de med låg socioekonomisk status riskerar ett sämre utfall efter stroke än de med hög socioekonomisk status. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka om en högre förekomst av riskfaktorer bland de med låg socioekonomisk status förklarar varför de har ett sämre utfall än de med hög socioekonomisk status. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters upplevelser av att jobba på Särskilda boenden : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anna-Maria Thorngren; Olivia Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapeuter; särskilda boenden; upplevelser; stress;

  Sammanfattning : Introduktion Då fler i befolkningen blir äldre innebär det ett större behov av särskilda boenden (SäBo). Där kan personer som inte klarar av sina personliga aktiviteter i dagliga livet (ADL) få bo och erbjudas det stöd som krävs för ett funktionellt liv. LÄS MER

 4. 4. P.E.G.A.S : Powered Exoskeleton Grip Amplifying System

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Malin Dyberg; Elvira Troillet Ahlbäck; [2021]
  Nyckelord :Exoskeleton; mechatronics; Activities of Daily Living; ADL; grip strength; Arduino; Exoskelett; mekatronik; aktiviteter i det dagliga livet; ADL; greppstyrka; Arduino;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis, the development and construction of a soft exoskeleton for a human hand is described.The purpose of the project includes evaluating what type of exoskeleton that is most suitable for aiding the user inactivities of daily living and how this exoskeleton can be constructed in order to increase grip strength in the human hand. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska Interventioner För Vuxna Flyktingar : En Scoping Review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Deema Said; Juliana Babana; [2021]
  Nyckelord :Asylum seekers; culture; meaningful activities; occupational therapy; treatment; Arbetsterapi; asylsökande; behandling; kultur; meningsfulla aktiviteter;

  Sammanfattning : Antalet flyktingar ökar i dagens samhälle och när de anländer till ett nytt land finns det en risk att de berövas nödvändiga eller meningsfulla aktiviteter. Orsaken till att de drabbas av aktivitetsberövning är på grund av olika faktorer som språk, miljö och kultur. LÄS MER