Sökning: "ADRIAN NADI"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ADRIAN NADI.

  1. 1. Assessment of a prediction-based strategy for mixingautonomous and manually driven vehicles in an intersection

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :ADRIAN NADI; YLVA STEFFNER; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER