Sökning: "ADVERTISMENT"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet ADVERTISMENT.

 1. 1. Betydelsen av rekryteringsannons för ansökningsbenägenhet - En studie av de faktorer som avgör ansökningsbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Michelle Häglund Nilsen; [2018-01-18]
  Nyckelord :Recruitment Advertisment; Self-esteem; Personality; Depression; Stress; Age Differences;

  Sammanfattning : This survey aims to study whether self-esteem, personality, life satisfaction,depression and stress affect the tendency of applying for a given service. This wasinvestigated in an experimental design through two fictional recruitmentadvertisments with different degrees of challenging formulation regarding thepersonal profile in the requirement specification. LÄS MER

 2. 2. Genusstereotyper i reklam : En kvalitativ undersökning av könsstereotyper i reklam.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linda Bergh; [2018]
  Nyckelord :GENDER STEREOTYPES; ADVERTISMENT; SOCIAL CONSTRUCTION; GENDER; GENDER MARKERS; GENUSSTEREOTYPER; KÖNSSTEREOTYPER; REKLAM; SOCIALKONSTRUKTIONISM; GENUS; KÖNSMARKÖRER;

  Sammanfattning : I min kvalitativa studie har jag genom textanalyser, intervjuer och receptionsanalys undersökt hur kvinnor och män framställs i reklam. Genom att göra denna triangulering har jag kunnat belysa forskningsfrågorna från olika håll och därför fått en tydligare helhetsbild. LÄS MER

 3. 3. Fraud Detection on Unlabeled Data with Unsupervised Machine Learning

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Martin Renström; Timothy Holmsten; [2018]
  Nyckelord :Anomaly detection; fraud detection; unsupervised machine learning; autoencoder; Anomali detektering; bedrägeri detektering; oövervakad maskininlärning; autoencoder;

  Sammanfattning : A common problem in systems handling user interaction was the risk for fraudulent behaviour. As an example, in a system with credit card transactions it could have been a person using a another user's account for purchases, or in a system with advertisment it could be bots clicking on ads. LÄS MER

 4. 4. Fembots have feelings too : En studie om fetischeringen av kvinnokroppen och teknik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mikael Engelbertsen; [2017]
  Nyckelord :Teknoskopofili; Alicia Vikander; fetischering; Jason Bourne; Ex Machina; reklamfilmsestetik; Charles Soukup; William Brown;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna uppsatsen är en jämförande studie med två gestaltningar av skådespelerskan Alicia Vikander. Jämförelsen är föranledd av forskning som menar att sammansmältningen mellan sexualitet och teknik i samtida action/thriller och science fictionfilmer är pervers. LÄS MER

 5. 5. Towards a circular economy : A qualitative study on how to communicate refurbished smartphones in the Swedish market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sebastian Holmström; Harald Böhlin; [2017]
  Nyckelord :Circular Economy; It consumption; Sustainability; Refurbish; Refurbishment; Remanufacturing; Smartphones; Smartphone consumption; Consumer behaviour; Circular consumption; communication; second-hand products; sustainable IT consumption; advertisment; Hållbarhet; Cirkulär ekonomi; rekonditionering;

  Sammanfattning : As there are more than 1.4 billion smartphones sold every year in the world and around four million smartphones in Sweden. In recent years there has been a growing concern to move from a linear economic system to a circular economic system. Smartphones and other electronic equipment stand for the largest growing waste streams in the European Union. LÄS MER