Sökning: "AEL"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet AEL.

 1. 1. Bästa tillgängliga teknik (BAT) för att minska ammoniakutsläpp från grisstall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofie Andersson; [2017]
  Nyckelord :BAT; BAT-AEL; Bästa tillgängliga teknik; grisar; grisstall; ammoniak; BREF-dokument; IED; Law and Political Science; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Ammonia (NH3) is produced and emitted from pigs’ feces and urine. Atmospheric ammonia can cause eutrophication and acidification of ecosystems. LÄS MER

 2. 2. Array Element Localisation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Axel Sundberg; Olle Bristedt; [2017]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Abstract—This article have been written in cooperation with The Swedish Defense Research Agency (FOI). The article proposes a method to calibrate hydrophone positions for improved underwater survailence in The Baltic Sea. LÄS MER

 3. 3. Aktivt empatiskt lyssnande (AEL) : En kvantitativ studie av säljare i kunskapsintensiva branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Bergström; Anne-Charlotte Wellgren; [2016]
  Nyckelord :AEL; active listening; communication; salespeople; relations; AEL; aktivt lyssnande; kommunikation; säljare; relationer;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar att AEL har påverkan på en säljares prestationer och ger bättre kundrelationer. Syftet med denna studie är att mäta säljares självupplevda förmåga att använda sig av AEL under ett kundmöte och analysera sambandet mellan AEL och deras kön, ålder, erfarenhet samt bruttolön i en kunskapsintensiv bransch. LÄS MER

 4. 4. Salespersons perceived usage of Active Empathic Listening : A qualitative study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Ståhl; Gabriella Thuro Landberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att utifrån de tre dimensionerna analysera hur mer erfarna säljare i jämförelse med mindre erfarna säljare uppfattar att de använder sig av ett Aktivt Empatiskt Lyssnande.   Metod: Med bakgrund till studiens syfte lämpade det sig att använda en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Basalt and Andesite Magma Storage and Evolution in Puyehue Volcano (40.5 °S), Chile

  Master-uppsats,

  Författare :Joaquim Otero; [2013]
  Nyckelord :Volcano; Thermobarometry; Puyehue; Basalt; Andesite; Contamination;

  Sammanfattning : The study of magmatic processes and their location in the crustal profile is fundamental for the understanding of the volcanic systems and their associated hazards. Changes and continuities in magma storage zones, fractional crystallization and crustal contamination are studied over a time span of 300 ka in Puyehue Volcano in the Southern Volcanic Zone, Chile. LÄS MER