Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 11 - 15 av 344 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 11. El hombre blanco de piel negra : Los ideales y estructuras coloniales en Herencia de bindendee de Trifonia Melibea Obono Ntutumu Obono

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Kolonialism; Postkolonialism; Ekvatorial Guinea; Fanon; Bhabha; färg; Colonial; poscolonial; Guinea Ecuatorial; Fanon; Bhabha; color;

  Sammanfattning : Vi bor i en postkolonial värld men de gamla strukturerna är fortfarande närmarande, speciellt på kontinenter som Afrika och i länder som Ekvatorial Guinea, en tidigare spansk koloni i Afrika. Syftet med vår studie är att analysera de koloniala idealen i romanen Herencia de bindendee av Trifonia Melibea Obono Ntutunu Obono med fokus på rasismen och hur författareb beskriver den postkoloniala situationen i Ekvatorial Afrika. LÄS MER

 2. 12. Solar Home Systems in Rural Zambia

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Bengtsson Ekström; Fabian Sandegård Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solenergi är en förnybar energikälla som lämpar sig väl för soliga subsahariska Afrika. Samtidigt är det svårt att leverera solpaneler till de delar av befolkningen som bor på landsbygden på grund av otillräcklig infrastruktur och fluktuerande inkomster bland jordbrukare. LÄS MER

 3. 13. Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus spp i djursjukhusmiljö med fokus på hästsjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ida Jansson; [2018]
  Nyckelord :MRSA; Resistens; Staphylococcus aureus; ; häst; klink djursjukhus;

  Sammanfattning : Resistens mot antibiotika är ett ökande problem i samhället idag och det drabbar inte bara människor och humansjukvården, utan även djursjukvården. Utvecklingen inom djurens hälso- och sjukvård går mot alltmer avancerade behandlingar och ingrepp som, liksom humansjukvården många gånger kräver antibiotika för att kunna genomföras. LÄS MER

 4. 14. Organisationers arbete med en Right Based Approach och kvinnors rättigheter i Södra, Västra och Östra Afrika

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Klara Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Right Based Approach; kvinnors rättigheter; Östra; Västra och Södra Afrika; organisationer; tolkning av rättigheter; normer; shrinking space; strategier; women´s rights; Eastern; Southern and Western Africa; Non-governmental organizations; interpretations of rights; norms; strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allt fler aktörer pekat på att utveckling och rättigheter är starkt sammankopplade och därmed börjat anamma olika former av en Right Based Approach(RBA) till utveckling. Brist på utveckling kan ha sin grund i diskriminering. En grupp som halkat efter och som är strukturellt underordnad är kvinnor. LÄS MER

 5. 15. Patogener och deras påverkan på honungsbin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Johan Ekefäll; [2018]
  Nyckelord :honungsbin; pollinering; Varroa; amerikansk yngelröta; den lilla kupskalbaggen; patogener;

  Sammanfattning : Bin har pollinerat blommor i miljontals år, och det finns idag över 20000 arter av bin världen över. Honungsbin omfattar sju av dessa arter som ingår i gruppen långtungade bin. Människan fick sin första smak av honung för flera tusen år sedan när de levde som jägare och samlare. LÄS MER