Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 11 - 15 av 458 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 11. Perceptions of Chinese influence in Sub-Saharan Africa : Case studies of Uganda and Tanzania

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Per Anton Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Linking science and policy for climate change adaptation: The case of Burkina Faso : A stocktaking of the integration of scientific information on climate change into national adaptation and development policies

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emily Theokritoff; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Africa, especially tropical West Africa, is increasingly affected by climate change making it one of the most vulnerable regions in the world. Developing countries, including Burkina Faso, are severely hit due to their high exposure to climate stress and low adaptive capacity. LÄS MER

 3. 13. Patogener och deras påverkan på honungsbin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Johan Ekefäll; [2018]
  Nyckelord :honungsbin; pollinering; Varroa; amerikansk yngelröta; den lilla kupskalbaggen; patogener;

  Sammanfattning : Bin har pollinerat blommor i miljontals år, och det finns idag över 20000 arter av bin världen över. Honungsbin omfattar sju av dessa arter som ingår i gruppen långtungade bin. Människan fick sin första smak av honung för flera tusen år sedan när de levde som jägare och samlare. LÄS MER

 4. 14. Antropogena hot mot bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) i östra Afrika och bevarandearbetet i området

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Lejon Flodin; [2018]
  Nyckelord :bergsgorilla; antropogena hot; bevarandearbete;

  Sammanfattning : Den kritiskt utrotningshotade bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) förekommer endast i två isolerade populationer i fyra nationalparker i Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo. Antalet uppskattas idag vara 880 individer. LÄS MER

 5. 15. Flykt från förbannelsens fälla - En fallstudie på landet Ghana och naturresursers inverkan på demokrati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Ramshage; Karna Holmgren; [2018]
  Nyckelord :Ghana; resursförbannelsen; demokratiutveckling; demokrati; naturresurser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Resursförbannelsen avser den teori som gör gällande att länder med rika naturresurser tenderar att uppvisa ett negativt samband mellan naturresurser och demokratiutveckling. I denna uppsats undersöks demokratiutvecklingen i Ghana sedan utvinningen av kapitalintensiva naturresurser ökat markant i samband med den påbörjade oljeutvinningen år 2010 och fram till 2016. LÄS MER