Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 21 - 25 av 344 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 21. Förhållandet mellan FDI och CO2-tillväxt: Fallet för länder i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lovi Nordgren; Emma Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Foreign Direct Investment; CO2 emission; Sub-Saharan Africa; Pollution Haven hypothesis; Pollution Halo hypothesis; Panel data analysis; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the environmental impact of Foreign Direct Investment (FDI) in Sub-Saharan Africa. Over the last decades, increasing levels of environmental degradation have been recorded and Sub-Saharan Africa (SSA) is a region that is particularly vulnerable to these climatic changes. LÄS MER

 2. 22. En sammanställning av problem i hushåll i Linga Linga, Moçambique : Samt utvärdering av möjliga tekniska lösningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erica Eriksson; Sofia Johansson Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Mozambique; Africa; household; rural areas; sustainable development; clean water; energy; sanitary; technical solutions; Mocambique; Afrika; hushåll; landsbyggd; hållbar utveckling; energi; sanitet; vatten;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att via en fältstudie på plats i Linga Linga, Moçambique, finna tekniska lösningar till problem kopplade till det privata hushållet. Via observationer och intervjuer identifierades de huvudsakliga problemen, varefter fokus lades på att finna lösningar till problematiken med stora mängder rök vid matlagning, att inomhustemperaturen blir väldigt hög, att det inte finns möjlighet att kylförvara mat samt att det råder stor brist på ordentliga toaletter. LÄS MER

 3. 23. Kan insatser mot malari även gynna utbildning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Therese Severed; Ida Ågestedt; [2017-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två insatsprogram utförda av WHO med mål att minska utbredningen av malaria har påverkat andelen barn inskrivna i offentlig grundskola i Sub-Sahara Afrika. Det första insatsprogrammet som studeras innebär att myggnät blir gratis och det andra programmet innebär att myggnät distribueras till samtliga åldersgrupper. LÄS MER

 4. 24. Vad är känt om Zikavirusets spridning, dess kliniska bild, patogenes, morfologi, diagnostik samt behandling?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Frejd; [2017]
  Nyckelord :zika virus; ZIKV; zika virus infection; diagnosis; pathogenicity; prevention and control; complications; transmission; epidemiology; folkhälsomyndigheten; CDC; PAHO; WHO;

  Sammanfattning : Zikaviruset är ett virus som fått stor uppmärksamhet i framför allt Sydamerika från 2015 och framåt då allt fler fall uppmärksammats. Detta arbete har utförts som en litteraturstudie med mål att sammanfatta kunskapsläget kring Zikavirusets morfologi, spridning, historia, komplikationer, diagnostik samt rådande behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 5. 25. Lantbrukares möjligheter att utveckla sin verksamhet som effekt av en Plan Vivo-certifiering : en fallstudie av lantbrukare i Kagera, Tanzania

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Simon Johansson; Oscar Norberg; Jean-Claude Nzobonimpa; [2017]
  Nyckelord :Verksamhetsutveckling; Certifiering; Fallstudie; Tanzania; Agroforestry; Plan Vivo; Entreprenörskap;

  Sammanfattning : Lantbrukare i Afrika söder om Sahara möter en rad utmaningar i form av fluktuerande tillväxt i ekonomin, stora svängningar i råvarupriser, bristande infrastruktur, torka och ökande erosion som gör jordbruket sårbart för klimatförändringar. Dessutom begränsas lantbrukarens möjligheter till verksamhetsutveckling av tillgången på kapital, tidigare kunskap, kontaktnät och förmåga att hantera risker. LÄS MER