Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 6 - 10 av 498 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 6. Skolsköterskans erfarenhet av kvinnlig könsstympning

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Nichola Lampa; Marlene Patterson; [2019]
  Nyckelord :FGM; könsstympning; skolsköterska; erfarenhet; tradition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning eller FGM (Female Genital Mutilatilation) på flickor innebär att hela eller delar av de yttre könsorganen skadas eller skärs bort. Det är en tradition som förekommer främst i Afrika och några länder i Mellanöstern och Asien. LÄS MER

 2. 7. Barnarbete - ett resultat av brister inom socialt arbete? : En litteraturstudie om det globala barnarbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kajsa Hindersson; [2019]
  Nyckelord :Child labour; underdevelopment; social policy; social work;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie, vilken behandlar ämnet barnarbete utifrån ett globalt perspektiv. Hur ser barnarbetet ut i dess mest omfattande platser – i Afrika, Asien och Latinamerika? Hur ser det sociala arbetet ut där? Samt hur kan vi förstå sambandet mellan barnarbete och brister inom socialt arbete som en orsak till problemets kvarlevande? Studien syftar till att sammanställa det aktuella kunskapsläget om arbetande barn i de områden som ratificerat barnkonventionen, men där barnarbete trots det anses vara som mest skadligt och därav talas det ofta om den värsta typen av barnarbete i denna studie. LÄS MER

 3. 8. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Nyckelord :urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Sammanfattning : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. LÄS MER

 4. 9. The Neurocranium of Anasinopa leakeyi (Hyaenodonta, Mammalia) – a First Insight into Teratodontine Brain Morphology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Therese Flink; [2019]
  Nyckelord :Africa; Hyaenodonta; Miocene; neurocranium; palaeoneurology; Teratodontinae; Afrika; Hyaenodonta; Miocene; neurokranium; palaeoneurologi; Teratodontinae;

  Sammanfattning : The Hyaenodonta include a wide variety of carnivorous mammals ranging in age from late Palaeocene to middle Miocene. Although they reached a nearly global distribution, little remains of them today. Many of the taxa are based only on teeth and jaw fragments. LÄS MER

 5. 10. Kinas ekonomiska expansion på den afrikanska kontinenten : En fallstudie av Kinas närvaro i Afrika, med fokus på Kenya

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Axel Reman; Sadredin Mahmoudi; [2019]
  Nyckelord :Kina; Kenya; Imperialism; “världssystemteori”;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explain China’s growing economic presence in Africa through a case study regarding the relationship with Kenya, as well as to highlight the specific features of this presence. In order to achieve this goal, two theoretical perspectives will be applied to examine the data. LÄS MER