Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 6 - 10 av 457 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 6. Våldet mot det kvinnliga könsorganet : en litteraturöversikt om kvinnlig könsstympning ur sjukvårdspersonals perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Barkland; Josefin Hagerman; [2018]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Knowledge; Attitude; Experience; Health care professionals; Kvinnlig könsstympning; Kunskap; Attityd; Erfarenhet; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning utförs idag i cirka 30 länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Omkring 200 miljoner kvinnor och flickor antas idag vara könsstympade och cirka tre miljoner utsätts årligen. Proceduren innefattar alla typer av ingrepp på det kvinnliga yttre könsorganet som inte är medicinskt motiverat. LÄS MER

 2. 7. A comparison study of PV and battery technologies for EWB off-grid electrification projects in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felix Vedin; Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :PV; Photovoltaic; Solar cells; Solar panels; Batteries; Africa; Sub-Sahara; Mikronät; Comparison; Case study; Simulation; Manual; EWB; Engineers without borders; Solceller; Solpaneler; Batterier; Afrika; Sub-Sahara; Mikronät; Jämförelse; Simulation; Manual; Ingenjörer utan gränser;

  Sammanfattning : Only 10 % of the rural population in Sub-Saharan Africa has access to electricity. At the same time the Sub-Saharan countries are close to the equator and get many sun hours a day, leading to a huge potential for solar energy. LÄS MER

 3. 8. Politiskt ansvar – PR-trick eller verklighet?: En fallstudie av Lundingruppens politiska ansvarstagande vid utvinnandet av naturresurser i Afrika

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Desirée Lindström; Ebba Koril; [2018]
  Nyckelord :Lundingruppen; Afrika; PCSR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida västerländska företag tar sitt politiska ansvar eller inte när de utvinner naturresurser i Afrika. Uppsatsen baseras på en fallstudie av Lundingruppen och debatten kring denna. LÄS MER

 4. 9. Hur gymnasieelevers världsbild påverkas av erfarenheter från skolans geografiundervisning, egna resande och inflytande från populärkultur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linn Widnemark; [2018]
  Nyckelord :geografididaktik; geografiundervisning; världsbild; resor; populärkultur;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att ta reda på hur gymnasieelevernas världsbild påverkas av erfarenheterna som erhålls genom det egna resandet, skolans geografiundervisning samt populärkulturens påverkan på elevernas uppfattning av världen. Med hjälp av följande tre frågeställningar har syftet uppfyllts. LÄS MER

 5. 10. Solar Home Systems in Rural Zambia

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Bengtsson Ekström; Fabian Sandegård Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solenergi är en förnybar energikälla som lämpar sig väl för soliga subsahariska Afrika. Samtidigt är det svårt att leverera solpaneler till de delar av befolkningen som bor på landsbygden på grund av otillräcklig infrastruktur och fluktuerande inkomster bland jordbrukare. LÄS MER