Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 6 - 10 av 449 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 6. Politiskt ansvar – PR-trick eller verklighet?: En fallstudie av Lundingruppens politiska ansvarstagande vid utvinnandet av naturresurser i Afrika

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Desirée Lindström; Ebba Koril; [2018]
  Nyckelord :Lundingruppen; Afrika; PCSR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida västerländska företag tar sitt politiska ansvar eller inte när de utvinner naturresurser i Afrika. Uppsatsen baseras på en fallstudie av Lundingruppen och debatten kring denna. LÄS MER

 2. 7. Hur gymnasieelevers världsbild påverkas av erfarenheter från skolans geografiundervisning, egna resande och inflytande från populärkultur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linn Widnemark; [2018]
  Nyckelord :geografididaktik; geografiundervisning; världsbild; resor; populärkultur;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att ta reda på hur gymnasieelevernas världsbild påverkas av erfarenheterna som erhålls genom det egna resandet, skolans geografiundervisning samt populärkulturens påverkan på elevernas uppfattning av världen. Med hjälp av följande tre frågeställningar har syftet uppfyllts. LÄS MER

 3. 8. Solar Home Systems in Rural Zambia

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Bengtsson Ekström; Fabian Sandegård Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solenergi är en förnybar energikälla som lämpar sig väl för soliga subsahariska Afrika. Samtidigt är det svårt att leverera solpaneler till de delar av befolkningen som bor på landsbygden på grund av otillräcklig infrastruktur och fluktuerande inkomster bland jordbrukare. LÄS MER

 4. 9. Perceptions of Chinese influence in Sub-Saharan Africa : Case studies of Uganda and Tanzania

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Per Anton Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Patogener och deras påverkan på honungsbin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Johan Ekefäll; [2018]
  Nyckelord :honungsbin; pollinering; Varroa; amerikansk yngelröta; den lilla kupskalbaggen; patogener;

  Sammanfattning : Bin har pollinerat blommor i miljontals år, och det finns idag över 20000 arter av bin världen över. Honungsbin omfattar sju av dessa arter som ingår i gruppen långtungade bin. Människan fick sin första smak av honung för flera tusen år sedan när de levde som jägare och samlare. LÄS MER