Sökning: "AGL"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet AGL.

 1. 1. The suppressed goddess of Beowulf : A feminist reading of Grendel’s mother as a representation of Norse goddess Gefion in a changing world order

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Lisa Persson Örtman; [2019]
  Nyckelord :Literary criticism; Beowulf; Grendel’s mother; Gefion; Earth goddess; monsters; abjection; feminism; the definition of a woman.;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate in feminist terms whether or not the character Grendel’s mother symbolizes early matrilineal tribes in the form of the Norse goddess Gefion, also claimed to be the Earth goddess. The claim has been brought forward in an article by Frank Battaglia on the grounds that the chthonic deity is mentioned on several occasions in Beowulf. LÄS MER

 2. 2. Kreditvärdighetsjusteringsmodell för ränteswappar

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Ludvig Fjällström; Leonard Vermelin; [2016]
  Nyckelord :CVA; Credit Valuation Adjustment; Credit Risk; Market Risk;

  Sammanfattning : Before the global financial crisis around 2008, the priority of the credit marginwas comparatively low and was not taken into consideration as much as today.Many actors believed that credit risk could be neglected at various valuations.Due to that a lot of parties went bankrupt because of the low priorities. LÄS MER

 3. 3. Meteorological Investigation of Preconditions for Extreme-Scale Wind Turbines in Scandinavia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Christoffer Hallgren; [2013]
  Nyckelord :extreme-scale wind turbines; wind power; wind power density; wind atlas; MERRA; reanalysis data; extremskaliga vindkraftverk; vindkraft; vindenergidensitet; vindatlas; MERRA; återanalysdata;

  Sammanfattning : During the last three decades, the hub height of wind turbines has increased from 24 to 162 meters and with an increasing demand for break-through innovations in green energy production it seems likely that this trend will continue. The meteorological preconditions for extreme-scale wind turbines are investigated for Scandinavia using 33 years of reanalysis data from MERRA (Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications). LÄS MER

 4. 4. Algal Flue Gas Sequestration and Wastewater Treatment : An Industrial Experiment

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Lindblom; Max Larsson; [2011]
  Nyckelord :industriell ekologi; industrial ecology;

  Sammanfattning : CJP Solutions och Waste Handling and Management (WHAM) är två företag i Melbourne, Australien, som utvecklar en process för återvinning av bioslam från Melbourne Waters reningsverk. Slammet är förorenat med metaller från industriellt avloppsvatten som har behandlats tillsammans med det kommunala avloppsvattnet. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan olika serologiska markörer för diagnostik av celiaki

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Martina Alriksson; [2010]
  Nyckelord :celiaki;

  Sammanfattning : Celiaki är en kronisk autoimmun överkänslighetssjukdom mot proteinet gluten. Gluten förekommer i vete, korn, råg och havre. Sädesslagen innehåller olika prolaminer, vilka gemensamt benämns för gliadin. Autoantigenet utgörs av enzymet vävnadstransglutaminas (tTG). LÄS MER