Sökning: "AGREE II"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden AGREE II.

 1. 1. Kliniska riktlinjer gällande handläggning av urinretention postpartum - en granskning baserad på kvalitetsgranskningsinstrumentet AGREE II

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Ebba Sandström; Fanny Viktorsson Dahlberg; [2024-02-02]
  Nyckelord :AGREE II; urinretention postpartum; jämlik vård; kliniska riktlinjer; kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En vanlig komplikation relaterat till graviditet och förlossning är urinretention. Denna komplikation är övergående hos majoriteten av de som drabbats men är trots detta en vanligt förekommande orsak till vårdskada som kan orsakas av bristande riktlinjer. LÄS MER

 2. 2. Vattenförlossning – för vem och på vilka villkor?

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Josefsson; Linn Nilhammer; [2023-02-13]
  Nyckelord :Agree II; barnmorska; evidensbaserad vård; jämlik vård; riktlinje; vattenfödsel; vattenförlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns en ökad efterfrågan om att få föda i vatten. Det finns få risker och många fördelar, framför allt för den födande. Riktlinjer används för att säkerställa en evidensbaserad vård och ska vara något för vårdpersonal att luta sig mot. LÄS MER

 3. 3. Art and Graphic Design : Rejecting difference in essence

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för estetik

  Författare :Sofia Hjelm; [2023]
  Nyckelord :Graphic design; art; design; aesthetics; philosophical aesthetics;

  Sammanfattning : The aim with this paper is assessing the debate of art and graphic design being the same or different matter in essence - taking an almost ontological approach. Malcolm Barnard writes in his Graphic Design and Art (2005) that there may be one genuine difference, if not potentially more, that makes art and graphic design two different concepts. LÄS MER

 4. 4. "Varenda ton vi tar är ju personlig" - En intervjustudie om personligt uttryck i sångundervisning på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hilda Axelsson; Alma Fridolfsson; Marcela Ivsinovic; [2023]
  Nyckelord :Musikpedagogik; personligt uttryck; röst; sångteknik; sångundervisning; utbildningsvetenskap; educational science; music education; personal expression; singing lessons; vocal technique; voice; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Personligt uttryck har alltid varit viktigt för oss när vi sjunger och som blivande sånglärare vill vi att arbetet med personligt uttryck ska bli en naturlig del av vår egen sångundervisning. Syftet med denna studie är att undersöka begreppet personligt uttryck ur ett sånglärarperspektiv för att ta reda på hur sånglärare tolkar och beskriver sitt arbete med begreppet på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. An Analysis of National and International Clinical Practice Guidelines of Conservative Scoliosis Treatment using the AGREE II Instrument

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Lilienthal Katrin; Gustafsson Sandra; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER