Sökning: "AGT"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet AGT.

 1. 1. Automationsförslag för inlastning av monterade kamaxlar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonas Sandgren; Frida Engkvist; [2019]
  Nyckelord :automation; ingenjör; produktionsteknik; robotcell; AGT; LCC; frekvensstudie;

  Sammanfattning : På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och företaget anser att området behöver förbättras. LÄS MER

 2. 2. Teknikens under : En självstudie om övning i elgitarrteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Albin Bryntesson; [2018]
  Nyckelord :Electric guitar; technique; practi ce; learning process; design theory; video observation; elgitarr; teknik; övning; lärandeprocess; designteori; videoobservation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera och analysera min egen instrumenttekniska utveckling samt den inlärningsprocess som sker när jag övar gitarrteknik regelbundet och strukturerat under tio veckor. Under dessa tio veckor dokumenterades övning med hjälp av videoinspelning en gång i veckan. LÄS MER

 3. 3. Lindvalls kaffe : Viktiga bönor i fem generationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jessica Borg; [2018]
  Nyckelord :kaffe; kvalitet; plats; lokalt; marknadsföring;

  Sammanfattning : Borg, J. 2018. Lindvalls kaffe - Viktiga bönor i fem generationer. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. LÄS MER

 4. 4. Hybridisering i statligt ägda bolag : En fallstudie av Lernia AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elina van Huizen; Sara Olsson; [2017]
  Nyckelord :Hybridisering; statligt ägda bolag;

  Sammanfattning : Sedan bolagiseringen av statliga affärsverk och myndigheter har staten börjat äga aktiebolag. Dessa bolag har två styrlogiker, affärsmässighet och demokrati, vilket innebär att de både har ett vinstintresse och ett samhällsintresse. Bolag som har båda dessa egenskaper kallas för hybridorganisationer. LÄS MER

 5. 5. Kommunal revision : En studie om de förtroendevalda revisorernas oberoende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josephine Hartsö; Nathalie Lervik; [2017]
  Nyckelord :Audit; Municipal audit; Idependent; Requirement; Impartiality; Criticism; Revision; Kommunal revision; Oberoende; Krav; Opartiskhet; Kritik.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Oberoendet inom kommunal revision är ett ämne som debatterats mycket under de senaste åren. Kritiken har kommit från flera håll men framförallt från media. Journalisterna menar att det inte är möjligt att med ett objektivt och opartiskt sätt granska egna partikamrater. LÄS MER