Sökning: "AGT"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet AGT.

 1. 1. Att motivera och behålla unga tennisspelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Fredrik Shasteen; Tony Olsson; [2021-10-22]
  Nyckelord :AGT; barn; idrott; motivation; SDT; tennis; transformativt ledarskap; tränare; ungdomar;

  Sammanfattning : Statistik från Centrum för idrottsforskning (CIF) visar att idrottandet bland barn och ungdomar har minskat under flera år. En undersökning från WHO visar att svenska barn rör sig mindre än barn i många andra länder. LÄS MER

 2. 2. Language IndependentDetector for Auto GeneratedTweets

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Saeideh Valipour; [2020]
  Nyckelord :Twitter; Machine Learning; Classification; Bot Detection; Social networks;

  Sammanfattning : The cross-disciplinary Nordic Tweet Stream (NTS) is a project aiming at creating a multilingual text corpus consisting of tweets published in the five Nordic countries. The NTS linguists are explicitly interested in tweets having a text formulated by a human where each tweet is a personal statement, not in Tweets generated by bots and other programs or apps since they might skew the results. LÄS MER

 3. 3. En studie om utmaningar kopplade till sanitet och hygien i biståndsprojekt : Med fokus på Kenyas landsbygd

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sofia Rylander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Rent vatten och sanitet för alla” är ett av FN:s globla mål med ambitionen att alla människor ska ha tillgång till rent vatten och god sanitet innan 2030. Denna rapport är en litteraturstudie med syftet att undersöka vilka utmaningar som finns kopplade till sanitet och hygien i utvecklingsländer. LÄS MER

 4. 4. Automatiserade GUI-tester i praktiken : En fallstudie på Triona AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Eva Dahl Thomas; Robin Borg; [2020]
  Nyckelord :automated GUI-testing; Selenium Webdriver; automated tests; automated regression tests; tools for automating GUI-tests; automatiserad GUI-testning; Selenium Webdriver; automatiserade test; automatiserade regressionstest; verktyg för automatiserade GUI-test;

  Sammanfattning : Testning är en nödvändig men kostsam del av mjukvaruutveckling. Test utförs på olika abstraktionsnivåer och kan vara manuella eller automatiserade. På lägsta abstraktionsnivå, enhetsnivå, är automatiserad testning vanligt och relativt okomplicerat, medan systemtester är svårare att automatisera. LÄS MER

 5. 5. Användning av träningsapplikationer och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Karim Tuffaha; Fredrik Mattsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska medier har under det senaste året rapporterat med stöd från World Health Organization att svenskars fysiska aktivitet är ovanligt låg vilket kan bidra till flertalet negativa hälsoeffekter. Syftet med denna studie har varit att undersöka individer som nyttjar träningsapplikationer och hur dessa påverkar deras motivation till fysisk aktivitet. LÄS MER