Sökning: "AHL"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet AHL.

 1. 1. Spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut - En Kvalitativ undersökning av spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Björn Linander; Christoffer Ahl; [2020]
  Nyckelord :Game development; Location decision; Bid-rent theory; Agglomeration economies; Spelutveckling; Lokaliseringsbeslut; Bid-rent teorin; Agglomerationsekonomier;

  Sammanfattning : Studien undersöker de faktorer som ligger bakom spelutvecklingsföretagens val vid etablering i de centrala delarna av Malmö. Analys har gjorts på hur spelutvecklingsföretagen resonerar kring deras beslut samt vilka faktorer de grundar sin lokalisering på. LÄS MER

 2. 2. Vägen ut : En kvalitativ intervjustudie om exitprocesser ut ur kommersiell sexuell exploatering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elsa Ågren; Wilma Ahl; [2020]
  Nyckelord :prostitution in Sweden; prostitution and social work; exiting process; treatment; prostitution and treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The way out - a qualitative interview study about the exiting processes out of prostitution The aim of this study was to examine the process of exiting prostitution. Our questions focused on what is needed for someone to exit prostitution and what support and treatment is desirable. LÄS MER

 3. 3. Hur kan infiltration i åkermark beskrivas vid skyfallskartering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Anna Hilgers; Linnea Ahl; [2020]
  Nyckelord :skyfallmodellering; skyfallskartering; infiltration; jordbruksmark; åkermark; modellering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöktes hur infiltration i åkermark kan beskrivas i en skyfallskartering. Utifrån en fördjupad litteraturstudie av åkermarkens egenskaper och särart valdes en uppsättning parametrar för att beskriva dess infiltration. LÄS MER

 4. 4. Optimal Cooperative Platooning Using Micro-Transactions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Philip Ahl; [2020]
  Nyckelord :platooning; optimal control; dynamic programming; convoy; platoon; scania; micro-transactions; decentralized;

  Sammanfattning : The urge to consume does not seem to stop, thus, the need for transportation of goods will most likely not decrease. At the same time jurisdictions and regulations around greenhouse gas emissions are sharpening and pushing the industry towards a more environmentally friendly state. LÄS MER

 5. 5. Studenters motivation : En kvalitativ studie om hur studenters motivation påverkas av grupparbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Janeffer Muthoni Eva Gathoni; [2020]
  Nyckelord :motivation; grupparbete; self-efficacy; högre utbildning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur motivationen hos studenterna vid Mälardalens högskola påverkas av grupparbete. Frågeställningarna är följande: Vad har studenterna för syn på grupparbete som metod? Vilka förutsättningar påverkar studenterna vid grupparbete och vilken betydelse har grupparbete haft för studenterna motivation? För att angripa detta problemområde har jag använt mig av en kvalitativ metodansats i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER