Sökning: "AI Applications"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden AI Applications.

 1. 1. Brand Management and Artificial Intelligence - A World of Man Plus Machine - A qualitative study exploring how Artificial Intelligence can contribute to Brand Management in the B2C sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carolina Agersborg; Isabella Månsson; Emelie Roth; [2020-06-23]
  Nyckelord :Brand Management; B2C Brands; Artificial Intelligence; AI Applications;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Implementation of a Deep Learning Inference Accelerator on the FPGA.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Shenbagaraman Ramakrishnan; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Deep Learning Accelerators; NVDLA; FPGA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, Artificial Intelligence is one of the most important technologies, ubiquitous in our daily lives. Deep Neural Networks (DNN's) have come up as state of art for various machine intelligence applications such as object detection, image classification, face recognition and performs myriad of activities with exceptional prediction accuracy. LÄS MER

 3. 3. Perceived AI Performance and Intended Future Use in AI-based Applications

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Meile Jacob Houtsma; [2020]
  Nyckelord :AI-based application; perceived performance; tagging; intended future use; motivation; transparency; scrutability; algorithmic decisions;

  Sammanfattning : This case study explored perceived artificial intelligence (AI) performance and intended future use (IFU) in users of AI-based applications. Users could become less motivated to use these applications if AIs do not clearly communicate their actions. A prototype, a user test, and a structured interview were iteratively developed. LÄS MER

 4. 4. Integrering av ekologiska aspekter vid produktutveckling av AI-baserade produkter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MAISHA MULK; AMANDA SKÄRBO JONSSON; [2020]
  Nyckelord :Environmental performance; agenda 2030; artificial intelligence; environmental footprint; technology acceptance; sustainable development goals; integrated product development; Miljöprestanda; agenda 2030; artificiell intelligens; ekologiskt fotavtryck; teknisk acceptans; hållbarhetsmål; integrerad produktutveckling;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har artificiell intelligens fått allt större uppmärksamhet. Företag väljer att implementera system med kognitiva egenskaper för att kunna reglera energianvändning och därmed reducera det ekologiska fotavtrycket. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of CNN in ESM Data Classification by Perspective of  Military Utility

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jimmy Johansson; [2020]
  Nyckelord :CNN; emitter classification; ESM; spectrogram; military utility; CNN; sändarklassifikation; ES; ESM; spektrogram; militär nytta;

  Sammanfattning : Modern society has seen an increase in automation using AI in a variety of applications. To keep up with recent development, it is therefore logical to investigate the application of AI programs to military tasks. LÄS MER