Sökning: "AIP"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet AIP.

 1. 1. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Moa Therése Viklund; [2019]
  Nyckelord :Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. LÄS MER

 2. 2. Är perfektionistiska danslärare stressade? : En kvantitativ studie om stress och perfektionism hos professionella danslärare.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adjani Hjert Goli; Hanna Korhonen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim of the present study was to examine the correlation between different types of perfectionism and perceived stress. The following issues were investigated: 1) Does dance teachers with higher levels of perfectionism also experience higher levels of stress? 2) Are there any differences between different types of perfectionism? 3) How much of the variation of perceived stress can be explained by variables such as age, experience and different types of perfectionism? Method In order to achieve the purpose of the study, a survey was conducted. LÄS MER

 3. 3. Aeronautical Information - And the Process behind It

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Alexandra Isulv; Jonatan Lage; [2013]
  Nyckelord :LFV; AIM; FPC; ICAO; ANS; AIS; AIP; NOTAM; Aeronautical Information; Annex 15; Airlines;

  Sammanfattning : In air traffic, safety is the key word. Safety is kept in numerous ways. One of these ways is with the help of Aeronautical Information (AI). AI is all information regarding air traffic, i. LÄS MER