Sökning: "AIS"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet AIS.

 1. 1. Perceived AI Performance and Intended Future Use in AI-based Applications

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Meile Jacob Houtsma; [2020]
  Nyckelord :AI-based application; perceived performance; tagging; intended future use; motivation; transparency; scrutability; algorithmic decisions;

  Sammanfattning : This case study explored perceived artificial intelligence (AI) performance and intended future use (IFU) in users of AI-based applications. Users could become less motivated to use these applications if AIs do not clearly communicate their actions. A prototype, a user test, and a structured interview were iteratively developed. LÄS MER

 2. 2. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 3. 3. Moraliska bedömningar av autonoma systems beslut

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gabriel Trim Olof Lindelöf; [2020]
  Nyckelord :Artificial intelligence; HRI; Moral judgments; Blame; Permissibility; Intentional stance; Humanoid robot; Autonomous intelligent systems; Self-driving cars; Moral dilemmas; Moral psychology; Moral machine; Artificiell intelligens; Människa-robotinteraktion; Moraliska bedömningar; Moraliska dilemman; Skuld; Klander; Distribuerad skuld; Humanoid robot; Medveten hållning; Självkörande bilar; Moralpsykologi;

  Sammanfattning : Samhällsutvecklingen går i en riktning där människor arbetar i allt närmare samarbete med artificiella agenter. För att detta samarbete ska vara på användarens villkor är det viktigt att förstå hur människor uppfattar och förhåller sig till dessa system. Hur dessa agenter bedöms moraliskt är en komponent i denna förståelse. LÄS MER

 4. 4. Gate Recurrent Unit Neural Networks for Hearing Instruments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Harshit Sharma; Pallavi Rajanna; [2020]
  Nyckelord :Keyword Spotting; GRU; Gated; Recurrent; Unint; RNN; Hearing Instruments; Hearing; Instruments.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Gated Recurrent Unit (GRU) neural networks have gained popularity for applications such as keyword spotting, speech recognition and other artificial intelligence applications. Typically for most applications training and inference is performed on cloud servers, and the result are transferred to the power constrained device, e.g. LÄS MER

 5. 5. Comparing CNN methods for detection and tracking of ships in satellite images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Rickard Torén; [2020]
  Nyckelord :Faster R-CNN; SSD; FPN; object detection; tracking; AIS; ship; satellite image;

  Sammanfattning : Knowing where ships are located is a key factor to support safe maritime transports, harbor management as well as preventing accidents and illegal activities at sea. Present international solutions for geopositioning in the maritime domain exist such as the Automatic Identification System (AIS). LÄS MER