Sökning: "AKI"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet AKI.

 1. 1. Cystatin C i urin som markör för akut njurskada hos hundar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sanna Isaksson; [2023]
  Nyckelord :cystatin C; AKI; hund; tubuliskada; urinmarkör;

  Sammanfattning : Cystatin C är ett protein och en proteinasinhibitor med låg molekylärvikt (13kDa) som är involverat i intracellulär proteinkatabolism och produceras med konstant hastighet. Urin-cystatin C (uCysC) hos en frisk hund resorberas fullständigt i proximala tubuli och finns normalt i mycket små, ej mätbara mängder i urinen. LÄS MER

 2. 2. Biologically informed neural network for subphenotype classification in septic AKI

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Erik Hartman; [2022]
  Nyckelord :Machine learning; neural networks; proteomics; sepsis; AKI; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sepsis is a life threatening condition where the body’s reaction to an infection results in a dysregulated immune response - ultimately causing damage to tissues and organs. The syndrome is diverse, both in underlying biology, disease manifestation and severity, and is therefore divided into endotypes and further into subphenotypes. LÄS MER

 3. 3. Predicting Acute Kidney Injury In Sepsis Patients: A Machine Learning Approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Patrik Laurell; Dwight Lidman; [2022]
  Nyckelord :machine learning; sepsis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sepsis-induced Acute Kidney Injury (AKI) is a common cause of death for sepsis patients, yet it is poorly understood by the medical community. Using Tandem Mass Spectrometry (MS/MS), the blood plasma of 135 sepsis patients has been analyzed to measure protein levels. LÄS MER

 4. 4. Kontrastmedels och förebyggande hydrerings påverkan på njurfunktionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Muhannad Alfarra; Erik Lavesson; [2022]
  Nyckelord :PC-AKI; kontrastmedel; GFR; hydrering; njurfunktion.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inledning: Inom röntgenverksamheten utförs undersökningar med kontrastmedel för klinisk diagnostik. Kontrastmedelinducerad njurskada förekommer vid administrering av kontrastmedel. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kontrastmedels påverkan på njurfunktionen och om hydrering kan minska eventuell negativ påverkan. LÄS MER

 5. 5. Cystatin C och cylindrar i urin från hundar på intensivvårdsavdelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Cystatin C; cylindrar; AKI; hund; IVA; tubuliskada; urinmarkör;

  Sammanfattning : Akuta njurskador (AKI) är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som innebär skada på njurarna med akut uppkomst. Många olika etiologier kan ligga bakom AKI hos hund, exempelvis förgiftning, infektion, blödning och sepsis. Njurarnas anatomiska strukturer påverkas olika beroende på vilken eller vilka etiologier som är inblandade. LÄS MER